Navigation Menu

Om Kanta-tjänsterna

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta-tjänsterna är digitala tjänster inom social- och hälsovården som såväl medborgarna som social- och hälsovårdsaktörerna har nytta av.

Statistik

Kanta-tjänsternas utnyttjandegrad. Informationen uppdateras varje månad.

Materialbank

Materialbanken innehåller det material som produceras i Kanta-tjänsterna.

Kontaktinformation

FPA erbjuder stöd och rådgivning till både medborgare och hälsovårdspersonal. Vi ger stöd vid användningen av Kanta-tjänsterna och svarar på frågor om social- och hälsovårdsreformen och den nya valfriheten inom vården.