Statistik

Statistik

Vi följer och statistikför användningen av Kanta-tjänsterna och mängden data som lagrats i dem. Uppgifterna samlas in från Kanta-tjänsternas loggdata och register. Detaljerad Kanta-statistik hittar du i FPA:s Faktaportal.

Kanta-tjänsterna används heltäckande både inom den offentliga och den privata social- och hälsovården. Kanta-tjänsterna sammanför patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården. I Kanta-tjänsterna införs totalt över två miljoner nya handlingar varje dag.

Av uppgifterna i handlingarna producerar vi statistik för FPA:s Faktaportal, där du hittar statistik om bland annat mängden patient- och klientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna och om utnyttjandet av tjänsterna inom social- och hälsovården.

Läs Kanta-statistik i Faktaportalen

Nyckeltal

Figur 1: Kanta-tjänsterna används av 100 procent av den offentliga och 70 procent av den privata hälso- och sjukvården, av 74 procent av den offentliga socialvården och av 0,3 procent av den privata socialvården samt av 100 procent av apoteken.
Figur 2: I Kanta-tjänsterna finns 3 miljarder journalhandlingar lagrade om totalt 6,5 miljoner olika personer. Sammanlagt har 74 miljoner socialvårdshandlingar lagrats om 1,4 miljoner olika personer.
År 2022 förskrevs 28 miljoner recept via Kanta-tjänsterna. Recepten användes sammanlagt 76,5 miljoner gånger.
MittKanta användes av 3,5 miljoner personer 2022. Det gjordes sammanlagt 37 miljoner inloggningar i MittKanta. Av alla personer under 18 år använder 11 procent MittKanta. Mer än 80 procent av befolkningen mellan 18 och 65 år använder MittKanta. Av befolkningen i åldern 66–75 år använder 72 procent MittKanta och av dem som är över 76 år 43 procent.

Nuförtiden använder alla organisationer inom den offentliga och den privata hälso- och sjukvården samt apoteken Recepttjänsten som sattes i drift 2010. Inom den offentliga hälso- och sjukvården använder alla aktörer Patientdatalagret. Inom den privata hälso- och sjukvården används det av två tredjedelar av företagen. Införandet av Socialvårdens klientdatalager framskrider för närvarande successivt inom både den offentliga och den privata socialvården. Uppgifter inom socialvården har lagrats i Kanta-tjänsterna sedan 2018.

MittKanta har varit i bruk sedan 2010. I MittKanta kan varje finländare se sina egna uppgifter dygnet runt. Det första som visades i MittKanta var uppgifter om användarens elektroniska recept. I dag kan man i tjänsten bland annat läsa anteckningar om vården, begära att recept förnyas och så småningom se också uppgifter om socialvården.

Största delen av finländarna använder MittKanta. År 2023 användes MittKanta av 3,1 miljoner personer sammanlagt 35 miljoner gånger.

Begäran om statistiska uppgifter

Vid behov kan du fråga efter mer detaljerade statistikuppgifter per e-post på adressen kanta@kanta.fi.

Om du vill använda socialuppgifter och hälso- och sjukvårdsuppgifter som finns i Kanta-tjänsterna för vetenskaplig forskning eller för kunskapsbaserad ledning, ska du ansöka om tillstånd för sekundär användning hos Findata, det vill säga av tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata.

I frågor som gäller Kanta-tjänsterna betjänas medierna av FPA:s kommunikationsenhet.

 

Sidan har uppdaterats 8.7.2024

Undersidor för delen Statistik