Chatbot-upotus

Tjänstetillhandahållarer som använder Klientdataarkivet för socialvården

Tjänstetillhandahållarer som använder Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan hittar du tillhandahållarer av tjänster inom socialvården som anslutit sig till Kanta-tjänsternas Klientdataarkiv för socialvården.

Kanta-tjänsternas Klientdataarkiv för socialvården är en tjänst där socialvårdsorganisationer sparar elektroniska klientuppgifter som uppkommit vid verksamheten. I framtiden kan medborgaren se i MittKanta de uppgifter som har sparats om honom eller henne i Klientdataarkivet för socialvården.

På den här sidan hittar du tjänstetillhandahållarer som anslutit sig till Klientdataarkivet för socialvården.

Tabell: Offentliga tjänstetillhandahållarer som använder Klientdataarkivet för socialvården
Tjänstetillhandahållaren Anslutnings­datum
Birkalands välfärdsområde 1.1.2023
Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023
Egentliga Tavastlands välfärdsområde 1.1.2023
Helsingin sosiaali- ja terveystoimi 2.9.2021
Kajanalands välfärdsområde 1.1.2023
Kymmenedalens välfärdsområde 1.1.2023
Lapplands välfärdsområde 1.1.2023
Mellersta Finlands välfärdsområde 1.1.2023
Mellersta Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Norra Karelens välfärdsområde 1.1.2023
Norra Savolax välfärdsområde 1.1.2023
Norra Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde 1.1.2023
Satakunta välfärdsområde 1.1.2023
Södra Karelens välfärdsområde 1.1.2023
Södra Savolax välfärdsområde 1.1.2023
Södra Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Vanda och Kervo välfärdsområde 1.1.2023
Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023
Österbottens välfärdsområde 1.1.2023
Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

 

Tabell: Privata tjänstetillhandahållarer som använder Klientdataarkivet för socialvården
Tjänstetillhandahållaren Anslutnings­datum
Kanta-Hämeen perhetyö ry 24.10.2018
Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry 31.8.2022
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry 6.11.2019
Lahden ensi- ja turvakoti ry 28.8.2019
Pienperheyhdistys ry 8.3.2019
Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry 24.1.2019
Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka Oy 31.10.2022
Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö 3.10.2019
Raahen ensi- ja turvakoti ry 12.12.2019
Tampereen ensi- ja turvakoti ry 9.2.2022
Turun ensi- ja turvakoti ry 4.6.2019
Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry 24.4.2019
Sidan har uppdaterats 28.8.2023