Chatbot-upotus

Tjänstetillhandahållarer som använder Socialvårdens klientdatalager

Tjänstetillhandahållarer som använder Socialvårdens klientdatalager

På den här sidan hittar du de privata tjänstetillhandahållare inom socialvården som har anslutit sig till Socialvårdens klientdatalager i Kanta-tjänsterna.

Socialvårdens klientdatalager är en Kanta-tjänst där socialvårdspersonal sparar elektroniska klientuppgifter inom socialvården som uppkommer i verksamheten. MittKanta är den enskilda användarens ingång till de uppgifter som sparats om hen i Socialvårdens klientdatalager. Klientuppgifter inom socialvården börjar visas i MittKanta successivt.

Alla tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården och en del av tjänstetillhandahållarna inom den privata socialvården har redan anslutit sig till Socialvårdens klientdatalager. På den här sidan hittar du de privata tjänstetillhandahållare inom socialvården som har anslutit sig till Socialvårdens klientdatalager.

Även om en tjänstetillhandahållare inom socialvården har anslutit sig till Socialvårdens klientdatalager sparar den inte nödvändigtvis ännu alla klientuppgifter där. Närmare uppgifter om vilka klientuppgifter inom socialservicen som sparas i Kanta-tjänsterna får du genom att fråga direkt hos socialvården.

Listing of Kanta clients