Chatbot-upotus

MittKanta

MittKanta

MittKanta är en riksomfattande webbtjänst där du kan se dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter dygnet runt. Med tiden ser du i MittKanta också dina klientuppgifter inom socialservicen. Logga alltid in i MittKanta på webbplatsen kanta.fi.

I MittKanta kan du

  • läsa behandlingsrelaterade anteckningar
  • begära att få ett recept förnyat
  • kontrollera resultaten av laboratorie- och röntgenundersökningar
  • med tiden se klientuppgifter inom socialservicen
  • spara ditt livstestamente och din donationsvilja
  • påverka hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården
  • bläddra i dina egna uppgifter om välbefinnande och spara mätresultat
  • spara ett EU-coronaintyg på din egen enhet.

Logga in i MittKanta

I MittKanta ser du dina samlade uppgifter från både den offentliga och den privata social- och hälsovården. Uppgifterna är tillgängliga för dig var som helst och när som helst. De visas i tjänsten så länge som lagen kräver att de ska förvaras.

MittKanta är en riksomfattande webbtjänst som förvaltas av FPA:s Kanta-tjänster. Till exempel Maisa, OmaTays och SiunSote är regionala e-tjänster.

Användningen kräver en finsk personbeteckning och identifieringsverktyg

Du måste logga in i MittKanta för att kunna se dina egna uppgifter. Identifieringsverktyg är

Man kan också identifiera sig med ett organisationskort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller med ett yrkeskort för social- och hälsovården.

Logga in säkert i MittKanta

Sköta ärenden för andra i MittKanta

I MittKanta kan du även sköta ärenden för en annan person, till exempel ditt barn eller någon annan närstående.

Så här sköter du ärenden i MittKanta

Läs mer om hur du sköter ärenden i MittKanta för någon annan.

Om det finns ett fel i uppgifterna i MittKanta

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som du har anlitat. Social- och hälsovården ansvarar för att uppgifterna registreras och rättas. Därför kan vi inte i Kanta-tjänsterna rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter som visas i MittKanta.

Du kan påverka hur uppgifter om dig används

När du första gången sköter ärenden inom social- eller hälsovården eller i MittKanta, får du information om Kanta-tjänsterna och om hur uppgifter om dig som sparats i Kanta-tjänsterna används. Läs mer om hur du kan påverka hur dina uppgifter används. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.5.2024