Chatbot-upotus

Vaccinationer i MittKanta

Vaccinationer i MittKanta

Utöver dina övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du dina vaccinationsuppgifter i MittKanta.

Hälso- och sjukvården har kunnat registrera vaccinationsuppgifter i Kanta-tjänsterna tidigast sedan 2013. Därför visas alla dina gamla vaccinationsuppgifter inte i MittKanta.

Under Vaccinationer kan uppgifterna visas på två olika sätt: enligt besöksdagen eller som sammandragsuppgifter enligt vaccinationsskyddet.

Så här hittar du dina vaccinationsuppgifter i MittKanta:

Logga in i MittKanta på adressen kanta.fi. Identifiera dig till exempel med nätbankskoder.

Välj Hälso- och sjukvårdsuppgifter i menyn.

Välj därefter Vaccinationer.

Logga in i MittKanta

Uppgifterna om vissa av de vaccinationer du fått kan också finnas bland de texter som sparats i samband med dina vårdbesök. Du kan söka de här uppgifterna genom att söka enligt ämne. Det kan du göra under Hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta.

Om det finns ett fel i vaccinationsuppgifterna i MittKanta

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som du har anlitat. Social- och hälsovården ansvarar för att uppgifterna registreras och rättas. Därför kan vi inte i Kanta-tjänsterna rätta eller uppdatera felaktiga uppgifter som visas i MittKanta.

Vanliga frågor om vaccinationsuppgifter

MittKanta kan visa bara de vaccinationsuppgifter som har registrerats efter att hälso- och sjukvården har infört Kanta-tjänsterna och börjat spara uppgifter i Kanta-tjänsterna. Därför visas alla vaccinationsuppgifter inte i MittKanta.

Du kan fråga efter vaccinationsuppgifter på det ställe där du har fått vaccinationen, såsom din egen hälsovårdscentral, företagshälsovården eller armén. Vaccinationsuppgifterna kan också finnas i ditt eget rådgivnings- eller vaccinationskort.

Under Vaccinationer i MittKanta visas de vaccinationsuppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna på det nya sättet. Bara en del av organisationerna inom hälso- och sjukvården har patientdatasystem som gör det möjligt att registrera uppgifter på det här nya sättet. Under Vaccinationer i MittKanta visas vaccinationsuppgifterna efter hand som hälso- och sjukvården sparar uppgifterna i Kanta-tjänsterna på det nya sättet.

Så här laddar du ner coronaintyget från MittKanta

  1. Logga in i MittKanta på kanta.fi. Identifiera dig till exempel med dina  nätbankskoder.
  2. Välj avsnittet Coronaintyg i menyn.
  3. Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.
  4. Spara pdf-filen i din telefon eller på någon annan enhet eller ta en skärmdump av den. På det sättet har du intyget färdigt när du behöver det. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Läs mer om coronaintyget.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.7.2024