Coronaintyg

Coronaintyg

EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor från och med 22.6.2021. Intyget ersätter det tidigare nationella coronavaccinationsintyget.

​​​EU:s coronavaccinationsintyg är tillgängligt på Mina Kanta-sidor från och med 22.6. Intyget är en del av EU:s coronaintyg. Testintyget och intyget om tillfrisknande finns i Mina Kanta i medlet av juli.

När EU:s coronavaccinationsintyg tas i bruk, ersätter det tidigare nationella coronavaccinationsintyg.

 

Så här får du ett vaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor

  1. Logga in på Mina Kanta-sidor via sidan kanta.fi med ditt eget identifieringsmedel, till exempel bankkoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. En länk till intygsavdelningen finns också på ingångssidan till Mina Kanta-sidor.
  3. Hämta intyget genom att klicka på länken ”Avaa koronarokotustodistus (pdf)”. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik i pdf-format.
  4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller ta en skärmdump av den. På detta sätt har du alltid intyget inom räckhåll när du behöver det. Du kan också printa ut intyget på papper.

Se här hur intyget ser ut: Modellintyg av EU:s coronavaccinationsintyg

 

Coronavaccinationsintyget syns på Mina Kanta-sidor senast inom fem dygn efter att personen i fråga fått vaccinationen.

EU:s coronavaccinationsintyg innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som personen fått. Intyget kan användas till exempel vid gränsöverskridningar i EU-länder. Resenären ska före resan ta reda på hurudant intyg destinationslandet kräver.

I allmänhet är det skäl att undvika resande, eftersom coronasituationen är dålig i de flesta länder. Innan man reser iväg, ska man dessutom noga kontrollera coronasituationen i destinationslandet och före returresan coronasituationen i Finland samt anvisningar i anslutning till corona.

Intyget är tekniskt sett i kraft ett år från att medborgaren hämtat intyget från Mina Kanta-sidor. En teknisk giltighetstid behövs, eftersom intygets underskriftscertifikat blir gammalt efter en viss tid, varefter intyget inte längre duger. Giltighetstiden är inte detsamma som immunitetens giltighet.

På intyget finns en kod, med vars hjälp man kan verifiera intygets äkthet. Vaccinationsintygets äkthet kan bekräftas i ett års tid från det datum då intyget hämtats från Mina Kanta.

EU:s coronaintyg fås via tjänsten Mina Kanta-sidor

EU:s coronaintyg som tas i bruk i juli består av tre olika intyg:

  • intyg om coronavaccination,
  • intyg om covid-19-test,
  • intyg om tillfrisknande från covid-19.

EU:s coronavaccinationsintyg fås tills vidare endast från Mina Kanta. Personer som inte använder Mina Kanta kan från hälsovården få ett annat intyg om coronavaccination. Senare i juli tas inom hälsovården i bruk en tjänst som gör det möjligt att printa ut EU:s coronaintyg åt personer som inte använder Mina Kanta-tjänsten.

 

Mer information om coronaintyg

 

Sidan har uppdaterats 22.06.2021