Chatbot-upotus

Sköta ärenden för en vuxen person i MittKanta

Sköta ärenden för en vuxen person i MittKanta

I MittKanta kan du sköta ärenden för en annan vuxen person. För detta behöver du Suomi.fi-fullmakt. Du kan också få den av en person som inte använder webbtjänster.

Du kan sköta ärenden i MittKanta för en annan vuxen person om du har en Suomi.fi-fullmakt för det. Du kan också få fullmakt av en person som inte använder webbtjänster eller har egna nätbankskoder.

Du får nästan samma rätt att sköta ärenden i MittKanta som den närstående person som gett dig fullmakten. De Suomi.fi-fullmakter som behövs då man sköter ärenden i MittKanta är

Det behövs fullmakt för skötsel av ärenden i MittKanta

Du kan läsa din närståendes uppgifter endast om du har Suomi.fi-fullmakt.

När du har fått fullmakt av en annan person kan du sköta ärenden för hen i MittKanta så här:

Logga in i MittKanta på adressen kanta.fi. Identifiera dig till exempel med nätbankskoder.

Välj länken Sköta ärenden för någon annan.

Välj den person vars uppgifter du vill se. Efter det kan du sköta ärenden för den personen.

Logga in i MittKanta

För din närståendes räkning kan du exempelvis

  • begära att få ett recept förnyat
  • läsa resultaten av laboratorieundersökningar
  • läsa uppgifter som registrerats om besök inom hälso- och sjukvården
  • så småningom läsa klientuppgifter som sparats inom socialvården.

I MittKanta kan du inte se eller behandla din närståendes donationsvilja eller livstestamente eller uppgifter om välbefinnande och mätuppgifter som din närstående har sparat själv.

Sköta ärenden för andra som intressebevakare

Som intressebevakare kan du sköta ärenden för din huvudman i MittKanta om du har fullmakt för att göra det. Läs mer om att sköta ärenden som intressebevakare.

Sköta ärenden för andra som intressebevakningsfullmäktig

Som intressebevakningsfullmäktig kan du sköta ärenden för en annan person i MittKanta om du har Suomi.fi- fullmakt för att göra det. Läs mer om att sköta ärenden som intressebevakningsfullmäktig

Sidan har uppdaterats 10.7.2024