Mina Kanta-sidor - Allmänt

Mina Kanta-sidor - Allmänt

Frågor och svar om inloggning på Mina Kanta-sidor, om visningen av uppgifter och om tjänstens funktion.

Du loggar in på Mina Kanta-sidor via sidan www.kanta.fi. På datorn finns den gröna knappen Logga in på Mina Kanta-sidor uppe till höger på skärmen. I mobilen finns samma knapp också uppe till höger på skärmen.

Du kan identifiera dig med bankkoder, mobilcertifikat, elektroniskt identitetskort (HST-kort) samt med certifikatkort för hälso- och sjukvården eller organisationskort vilka beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC).

Om problemet visar sig i identifieringsskedet kan felet vara i tjänsten Suomi.fi eller i de koder du använder. Identifiering för Mina Kanta-sidor tillhandahålls av Suomi.fi-identifikation. Kontrollera att du också har valt rätt identifieringssätt, till exempel rätt bank. 

Mina Kanta-sidor kan vara nere för underhåll, och då är tjänsten inte tillgänglig. Försök identifiera dig på nytt om en stund.

Läs mer:

Om du har bankkoder men ändå inte lyckas identifiera dig i den offentliga förvaltningens e-tjänster, kan det hända att du saknar den extra e-identifiering som ska fogas till bankkoden. I detta fall är det bäst att du vänder dig till din egen bank.

Gå ut ur tjänsten genom att klicka på Logga ut uppe till höger på Mina Kanta-sidor. När du använt tjänsten färdigt ska du alltid logga ut.

Töm också cacheminnet och webbhistoriken och stäng alla fönster i webbläsaren.

Läs mer:

Om du använder Mina Kanta-sidor på en dator som också används av andra är det viktigt att vara extra noggrann.

 1. Använd alltid länken Logga ut när du använt tjänsten färdigt.
 2. Töm cacheminnet och webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn.
 3. Stäng alla fönster i webbläsaren.

På Mina Kanta-sidor ser du

 • dina recept
 • anteckningar som rör din vård
 • dina laboratorie- och röntgenundersökningar
 • uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om
 • vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina receptuppgifter eller hälso- och sjukvårdsuppgifter via Kanta-tjänsterna.
 • uppgifter om barn över 10 år som du har vårdnaden om. De här uppgifterna börjar visas successivt från och med 10/2020
 • i begränsad utsträckning uppgifter om en annan person som fyllt 18 år, när du via Suomi.fi-fullmakter har fått tillstånd att sköta ärenden för en annan person som fyllt 18 år
 • dina tillstånd för utlämnanden och förbud
 • din donationsvilja och ditt livstestamente

Läs mer:

Dina receptuppgifter visas på Mina Kanta-sidor efter att ett recept utfärdats för dig.

Dina hälso- och sjukvårdsuppgifter visas på Mina Kanta-sidor när den person som vårdat dig har dokumenterat dem i Patientdataarkivet.

Dina uppgifter visas i tjänsten så länge som den lagstadgade förvaringstiden kräver det.

Om vissa av dina uppgifter inte visas kan det bero på något av följande:

 • den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård där du fått vård har ännu inte anslutit sig till Kanta-tjänsterna
 • den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård där du fått vård sparar tills vidare inte alla uppgifter som dokumenterats i patientdatasystemet i Patientdataarkivet.
 • i det patientdatasystem som organisationen använder har man med avsikt angett en fördröjning för arkivering av undersökningsresultaten
 • den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har ännu inte slutfört dokumentationen
 • du har inte haft några besök vid hälso- och sjukvårdsenheten efter att enheten anslutit sig till Patientdataarkivet.

Patienten har ingen lagstadgad rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter sparas i Patientdataarkivet eller visas på Mina Kanta-sidor. En tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som har börjat använda Patientdataarkivet är skyldig att spara patientuppgifterna i Patientdataarkivet. Mina Kanta-sidor visar uppgifterna efter att man inom hälso- och sjukvården har sparat dem i Patientdataarkivet.

Läs mer:

Om två personer har gemensamma bankkoder går det inte att se båda personernas uppgifter, utan endast uppgifterna för den vars personbeteckning är kopplad till bankkoderna. Den andra personen måste skaffa sig egna bankkoder.

Mina Kanta-sidor visar hälso- och sjukvårdsuppgifter som lagrats i Patientdataarkivet. Om du upptäcker fel eller brister i dina hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som dokumenterat uppgifterna.

Hälso- och sjukvården ansvarar för dokumentationen av patientuppgifter och för korrigeringen av dem. Varje hälso- och sjukvårdsenhet har sina egna rutiner för hur felaktiga uppgifter rättas, och informerar om dessa rutiner på sin webbplats. Du kan också vända dig till ifrågavarande enhets dataskyddsombud eller patientombudsman för att få råd.

 

Du kan ändra språkvalet för Mina Kanta-sidor, men det gäller bara tjänstens egna uppgifter, till exempel rubriker.

Uppgifterna på recept och i journalhandlingar visas alltid på det språk som de är skrivna på inom hälso- och sjukvården.

Mina Kanta-sidor kan vara nere för underhåll.

Kontrollera också att din dataförbindelse fungerar, till exempel genom att försöka gå in på andra internettjänster. FPA ansvarar inte för dataförbindelsernas tillgänglighet, prestanda eller funktion och inte heller för deras inverkan på tjänsten. 

Mer information

Det rekommenderas att använda Mina Kanta-sidor med exempelvis Chrome och Firefox.

I synnerhet är det värt att notera att Mina Kanta-sidor inte längre fungerar med Internet Explorer 11, eftersom webbläsaren inte erbjuder tillräckligt stöd för FPA:s system.

Om ditt ärende gäller dina patientuppgifter eller innehållet i recept ska du vända dig till den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård där du fått vård.

Om du har frågor som gäller Mina Kanta-sidor eller vill ge respons på tjänsten kan du använda blanketten Ge respons och fråga.

Du kan också skicka respons direkt till Kantas kundtjänst. Tekniska problem besvaras av Kantas tekniska support.

Ett samtal till FPA:s servicenummer kostar:

 • lokalnätsavgift (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgift (msa) när du ringer från mobiltelefon
 • utrikessamtalsavgift för landet i fråga när du ringer från utlandet. 

Avgifterna bestäms enligt den prislista som uppringarens operatör har fastställt. FPA betalar den extra kostnad som uppkommer när du ringer ett 020-nummer.

Mina Kanta-sidor är en gratis tjänst för medborgarna.

Identifikationsmedlen kan vara avgiftsbelagda, och certifierarna, det vill säga Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) samt bankerna, svarar för prissättningen av dem. Polisen svarar för prissättningen av elektroniska ID-kort.

Sidan har uppdaterats 29.1.2021