MittKanta - Allmänt

MittKanta - Allmänt

Frågor och svar om inloggning i MittKanta, om visningen av uppgifter och om tjänstens funktion.

Så loggar du in i MittKanta:

 • Gå till adressen www.kanta.fi
 • Klicka på den gröna knappen Logga in i MittKanta högst upp på sidan för att logga in.
 • Du skickas till identifieringstjänsten Suomi.fi, där du kan välja på vilket sätt du vill identifiera dig. Suomi.fi är den offentliga förvaltningens gemensamma identifieringstjänst. Identifiera dig med nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat.
 • När du har identifierat dig, kontrollera personuppgifterna och klicka på knappen Fortsätt till tjänsten, så kommer du till MittKanta ingångssida.

Spara kanta.fi-sidan bland bokmärkena eller favoriterna i din webbläsare. På så sätt hittar du enkelt till rätt sida i framtiden. Logga inte in direkt i MittKanta från sökresultat på nätet.

Om du identifierar dig i MittKanta med bankkoder kan du se Andelsbanken (OP) som tjänsteleverantör, även om du använder någon annan banks identifieringskoder.

Om du identifierar dig med ett mobilcertifikat kan du se Telia som tjänsteleverantör. Det här påverkar inte identifieringen: det är alltid säkert att logga in i MittKanta från kanta.fi.

Mer information

Om problemet visar sig i identifieringsskedet kan felet vara i tjänsten Suomi.fi eller i de koder du använder. Testa också

 • om du kan logga in i någon annan tjänst som använder Suomi.fi-identifiering (t.ex. MittFPA, MinSkatt)
 • att använda tjänsten med en annan enhet
 • att logga in med ett annat identifieringssätt (nätbankskoder, certifikatkort eller mobilcertifikat) om det är möjligt.

Medborgarrådgivningen erbjuder handledning för identifieringen på Suomi.fi: tfn 0295 000 (måndag–fredag 8–21, lördag 9–15)

I fall av serviceavbrott i MittKanta kan tjänsten inte användas. Försök identifiera dig på nytt om en stund.

Läs mer:

Om du har bankkoder men ändå inte lyckas identifiera dig i den offentliga förvaltningens e-tjänster, kan det hända att du saknar den extra e-identifiering som ska fogas till bankkoden. I detta fall är det bäst att du vänder dig till din egen bank.

Gå ut ur tjänsten genom att klicka på Logga ut uppe till höger i MittKanta. När du använt tjänsten färdigt ska du alltid logga ut. Stäng slutligen alla fönster i webbläsaren.

Läs mer:

Om du använder MittKanta på en dator som också används av andra är det viktigt att vara extra noggrann.

 1. Använd alltid länken Logga ut när du använt tjänsten färdigt.
 2. Töm cacheminnet och webbhistoriken innan du stänger webbläsaren eller slutar använda datorn.
 3. Stäng alla fönster i webbläsaren.

I MittKanta ser du

 • dina recept
 • anteckningar som rör din vård
 • uppgifter om socialservice
 • dina laboratorie- och röntgenundersökningar
 • tillstånd för och förbud mot utlämnande som du har meddelat
 • din donationsvilja och ditt vårdtestamente
 • vilka social- och hälsovårdsenheter eller apotek som har behandlat dina uppgifter via Kanta-tjänsterna
 • uppgifter om ett minderårigt barn, om social- och hälsovårdens informationssystem har uppdaterats och visande av uppgifterna inte har begränsats. Om uppdateringarna inte har gjorts ser vårdnadshavaren bara uppgifterna om ett barn som är under 10 år.
 • uppgifter i begränsad utsträckning om en annan person som fyllt 18 år. Ärenden kan skötas för en annan person som fyllt 18 år med elektronisk fullmakt som ges i Suomi.fi-fullmakter.
 • EU:s coronaintyg
 • uppgifter om ditt välbefinnande som du sparat med olika appar.

Läs mer:

MittKanta visar automatiskt uppgifterna genast när hälso- och sjukvården har sparat dem i Kanta-tjänsterna.

Dina receptuppgifter visas i MittKanta efter att ett recept utfärdats för dig.

Dina patient- och klientuppgifter visas i MittKanta när en yrkesperson inom social- och hälsovården har registrerat dem i klient- eller patientdatasystemet. Därifrån lagras uppgifterna i Kanta-tjänsterna. Dröjsmålet vid visande av uppgifter varierar från organisation till organisation. Om uppgifterna inte syns i MittKanta får du mer information av den hälso- och sjukvårdsenhet där du vårdas.

Dina uppgifter visas i tjänsten så länge som den lagstadgade förvaringstiden kräver det.

Om vissa av dina uppgifter inte visas kan det bero på något av följande:

 • den verksamhetsenhet inom social- och hälsovården där du har vårdats har ännu inte anslutit sig till Kanta-tjänsterna
 • den verksamhetsenhet där du fått vård sparar tills vidare inte alla uppgifter i Kanta-tjänsterna
 • den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården har ännu inte slutfört dokumentationen
 • visningen av uppgifterna i MittKanta har eventuellt fördröjts inom social- och hälsovården.
 • Kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet som registrerat dina uppgifter om de inte visas i MittKanta.

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen) förpliktar offentliga tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården att spara klient- och patientuppgifter i Kanta-tjänsterna. Det är obligatoriskt för privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster att införa Kanta-tjänster om de använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klient- och patientuppgifter.

Kunden har inte enligt lag rätt att förbjuda att hans eller hennes uppgifter registreras i Kanta-tjänsterna eller att de visas i MittKanta. Uppgifterna visas i MittKanta efter att en yrkesperson har registrerat dem i Kanta-tjänsterna.

Läs mer:

Om två personer har gemensamma bankkoder går det inte att se båda personernas uppgifter, utan endast uppgifterna för den vars personbeteckning är kopplad till bankkoderna. Den andra personen måste skaffa sig egna bankkoder.

Uppgifter som inom social- och hälsovården har registrerats i Kanta-tjänsterna visas i MittKanta. Om du upptäcker fel eller brister i dina hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta ska du kontakta den hälso- och sjukvårdsenhet eller det apotek som dokumenterat uppgifterna.

Social- och hälsovården ansvarar för att uppgifterna registreras och rättas. Varje enhet har egna rutiner för att rätta felaktiga uppgifter, och informerar om dem exempelvis på sin webbplats. Du kan också vända dig till ifrågavarande enhets dataskyddsombud eller patientombudsman för att få råd.

Du kan ändra språkvalet för MittKanta, men det gäller bara tjänstens egna uppgifter, till exempel rubriker.

Uppgifterna i recept, klient- och journalhandlingar visas alltid på det språk som de är skrivna på inom social- och hälsovården.

l fall av serviceavbrott i MittKanta kan tjänsten inte användas. Försök använda tjänsten på nytt om en stund.

Kontrollera också att din dataförbindelse fungerar, till exempel genom att försöka gå in på andra internettjänster. FPA ansvarar inte för dataförbindelsernas tillgänglighet, prestanda eller funktion och inte heller för deras inverkan på tjänsten.

Mer information

Rekommendationen är att MittKanta används med exempelvis Chrome, Safari, Edge och Firefox. Försäkra dig om att webbläsaren är uppdaterad.

Notera att MittKanta inte längre fungerar i webbläsaren Internet Explorer 11.

Om ditt ärende gäller innehållet i klientuppgifter inom socialvården, patientuppgifter eller recept ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som har vårdat dig.

Om du har frågor som gäller MittKanta eller vill ge respons på tjänsten kan du använda blanketten Ge respons och fråga.

Du kan också skicka respons direkt till Kanta-tjänsternas kundtjänst. Tekniska problem besvaras av Kanta-tjänsternas tekniska support.

Ett samtal till FPA:s servicenummer kostar:

 • lokalnätsavgift (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgift (msa) när du ringer från mobiltelefon
 • utrikessamtalsavgift för landet i fråga när du ringer från utlandet.

Avgifterna bestäms enligt den prislista som uppringarens operatör har fastställt. FPA betalar den extra kostnad som uppkommer när du ringer ett 020-nummer.

MittKanta är en gratis tjänst för medborgarna.

Identifieringsverktygen kan vara avgiftsbelagda och leverantörerna ansvarar för prissättningen av dem. Banken eller operatören bestämmer avgifterna för bankkoder och mobilcertifikat. Polisen bestämmer prissättningen för elektroniska identitetskort.

Sidan har uppdaterats 20.4.2023