Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Du har också rätt att få logguppgifter om behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den som är registeransvarig för dem.

Du kan begära uppgifter om dig som sparats i Kanta-tjänsterna eller logguppgifter om behandlingen av dina uppgifter av den som är registeransvarig för de avsedda uppgifterna. Vem som är registeransvarig för de olika Kanta-tjänsterna och för de uppgifter som lagrats i tjänsten har fastställts i lagstiftningen.

Vilka logguppgifter får jag av FPA?

FPA är registeransvarig för Receptcentret och Informationshanteringstjänsten. Logguppgifter om hur de lagrade uppgifterna har behandlats kan du begära av FPA.

Receptcentret lagrar

 • uppgifter om recept
 • uppgifter om expediering av recept.

Informationshanteringstjänsten lagrar gällande uppgifter om 

 • information till dig
 • dina samtycken
 • dina förbud 
 • dina viljeyttringar. 

FPA är registeransvarig för logguppgifter för Mina Kanta-sidor. Du kan begära logguppgifter för Mina Kanta-sidor från FPA. 

Vilka logguppgifter kan jag begära av den som tillhandahållit hälso- och sjukvårdstjänsterna?

Registeransvarig för patientuppgifterna är den som tillhandahållit hälso- och sjukvårdstjänsterna. Patientuppgifter är de uppgifter som antecknats om dig när du anlitat hälso- och sjukvården. 

Patientuppgifter och logguppgifter som anger hur dina uppgifter behandlats kan du begära av den tillhandahållare av hälso- och sjukvård som skrivit uppgifterna.

Kanta-tjänsterna har inte rätt att lämna ut patientuppgifter.

Begäran om uppgifter från Kanta-tjänsterna

I tjänsten Mina Kanta-sidor kan du läsa de uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna. Där ser du var dina uppgifter har behandlats.

Du kan också få uppgifterna genom att lämna in en begäran om detta. Du kan välja mellan begäran om kontroll av uppgifter och begäran om logguppgifter. 

Begäran om kontroll av uppgifter

Genom en begäran om kontroll av uppgifter kan du reda ut vilka uppgifter om dig som lagrats. Du kan, om du så vill, begära uppgifter också enbart för en viss begränsad tidsperiod.

Begäran om kontroll kan gälla 

 • dina receptuppgifter 
 • information som du fått
 • dina samtycken, förbud och viljeyttringar.

Begäran om logguppgifter

Genom en begäran om logguppgifter kan du få reda på

 • vilka uppgifter om dig har lästs
 • vem som läst dina uppgifter
 • var de har lästs
 • dina logguppgifter till Mina Kanta-tjänsterna.

Logguppgifterna lämnas i regel ut för de två senaste åren, eller på begäran för en kortare tid. Endast av särskild orsak är det möjligt att få tillgång till logguppgifter för än längre tid än två år. Ett exempel på en särskild orsak är en närmare specificerad stark misstanke om obehörig behandling av uppgifterna vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller på ett apotek. En sådan misstanke bedöms alltid individuellt i varje enskilt fall på Kanta-tjänsterna. 

Så här gör du en begäran om kontroll eller begäran om logguppgifter 

Du kan göra en begäran om kontroll eller begäran om logguppgifter antingen på en officiell blankett eller fritt enligt egen formulering.

Blanketter finns hos hälso- och sjukvårdens enheter, på apotek och på FPA:s serviceställen.

I en fritt formulerad begäran ska du meddela

 • din personbeteckning
 • namn och kontaktuppgifter
 • vilka uppgifter du vill veta och för vilken tidsperiod.

Begäran lämnas in till FPAkirjaamo@kela.fi

Observera, att om du lämnar in din begäran via e-post rekommenderas att du använder ett skyddat e-postmeddelande.

Du får svar på din begäran inom en månad räknat från det att begäran mottogs. Om en rapport inte kan lämnas till dig inom denna tidsfrist kan behandlingen av din begäran förlängas med högst två månader.

Rapporten skickas till dig som ett rekommenderat brev och kan avhämtas från posten mot uppvisande av identitetsbevis. 

Mer information

Sidan har uppdaterats 16.06.2021