Navigeringsmeny

Dataanvändning och datasäkerhet

Information om dataskydd och datasäkerhet, om visningen av uppgifter i MittKanta, patientens rättigheter samt om tillstånd för och förbud mot utlämnande av uppgifter.

Dataskydd och datasäkerhet

Kanta-tjänsterna iakttar aktsamhet i all sin verksamhet och säkerställer att dataskyddet och informationssäkerheten uppfylls. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på efterlevnad av FPA:s lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades rättigheter

I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas den registrerades rättigheter som tillkommer medborgarna både enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och enligt nationell lagstiftning.

Vad är information om Kanta-tjänsterna?

På denna sida får du information om uppgifter som sparas i Kanta-tjänsterna och om hur de kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken. På sidan berättas också om hur du kan påverka utlämnandet av dina uppgifter.

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

När du ger tillstånd för utlämnande som gäller användning av dina patientuppgifter i Kanta-tjänsterna kan olika tjänstetillhandahållare vid behov utnyttja uppgifterna. Om du önskar kan du begränsa användningen av uppgifterna genom förbud.

Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

I MittKanta ser du vilka social- och hälsovårdsenheter eller apotek som har behandlat dina receptuppgifter, klient- eller patientuppgifter via Kanta-tjänsterna.

Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Du har också rätt att få logguppgifter om behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den som är personuppgiftsansvarig för dem.