Navigation Menu

Dataanvändning och -säkerhet

kuva

Dataskydd och -säkerhet

I Kanta-tjänsterna handläggs uppgifterna tryggt och säkert.

kuva

Rekisteröidyn oikeudet

Kanta-palvelujen toiminnassa huomioidaan kansalaisen niin EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen kuin kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat rekisteröidyn oikeudet.

kuva

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter vad gäller Kanta-tjänsterna.

kuva

Vem ser mina uppgifter?

Dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får användas endast i kund- eller vårdsituationer, till exempel på en läkarmottagning eller på ett apotek då du hämtar ut läkemedel.

kuva

Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna och att få logguppgifter om behandlingen av de här uppgifterna. Du kan begära uppgifter från den som är registeransvarig för uppgifterna.

kuva

Samtycken och förbud

Ger du ditt samtycke till att dina patientuppgifter får användas, betyder det att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård. Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.