Navigeringsmeny

Dataanvändning och -säkerhet

Information om dataskydd och informationssäkerhet, visningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor, patientens rättigheter samt om samtycken och förbud.

Dataskydd och -säkerhet

Kanta-tjänsterna iakttar aktsamhet i all sin verksamhet och säkerställer att dataskyddet och informationssäkerheten uppfylls. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på efterlevnad av FPA:s lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades rättigheter

I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas den registrerades rättigheter som tillkommer medborgarna både enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och enligt nationell lagstiftning.

Patientens rättigheter

Kanta-tjänsternas verksamhet grundar sig på iakttagande av FPA:s lagstadgade skyldigheter. I verksamheten beaktas de rättigheter som tillkommer medborgarna enligt lagstiftningen och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vem ser mina uppgifter?

Dina recept och dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får behandlas till exempel av en läkare, hälsovårdare eller farmaceut i vårdsituationer eller vid skötsel av dina ärenden, såsom på mottagningsbesök eller när du hämtar ut läkemedel. I Mina Kanta ser du var dina uppgifter har behandlats.

Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Du har också rätt att få logguppgifter om behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den som är personuppgiftsansvarför dem.

Samtycken och förbud

Ger du ditt samtycke till att dina patientuppgifter får användas, betyder det att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård. Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.