Navigation Menu

Dataanvändning och -säkerhet

kuva

Dataskydd och -säkerhet

I Kanta-tjänsterna handläggs uppgifterna tryggt och säkert.

kuva

Vem ser mina uppgifter?

För att få använda de uppgifter som finns i Kanta-tjänsterna krävs en vårdrelation eller någon annan saklig anknytning, som tekniskt säkerställs i patientdatasystemet.

kuva

Samtycken och förbud

Ger du ditt samtycke till att dina patientuppgifter får användas, betyder det att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård.

kuva

Patientens rättigheter

Kanta-palveluja koskevat potilaan oikeudet