Navigeringsmeny

Dataanvändning och -säkerhet

Information om dataskydd och informationssäkerhet, visningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor, tillstånd för utlämnande av patientuppgifter och förbud.

Dataskydd och -säkerhet

Kanta-tjänsterna iakttar aktsamhet i all sin verksamhet och säkerställer att dataskyddet och informationssäkerheten uppfylls. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på efterlevnad av FPA:s lagstadgade skyldigheter.

Den registrerades rättigheter

I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas den registrerades rättigheter som tillkommer medborgarna både enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och enligt nationell lagstiftning.

Hur används mina uppgifter?

På denna sida får du information om uppgifter som sparas i Kanta-tjänsterna och om hur de kan användas inom social- och hälsovården samt på apoteken. På sidan berättas också om hur du kan påverka utlämnandet av dina uppgifter.

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Ger du ditt samtycke till att dina patientuppgifter får användas, betyder det att dina uppgifter kan överlåtas mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården som deltar i din vård. Genom att ge sitt samtycke kan patienten inverka på hur de egna patientuppgifterna används, ge en annan person eller instans tillstånd att sköta ärenden på hans eller hennes vägnar eller att läsa patientuppgifterna.

Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

I Mina Kanta ser du vilka enheter inom hälso- och sjukvården eller apotek som behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna.

Vilka uppgifter om mig har lagrats?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som har lagrats om dig i Kanta-tjänsterna. Du har också rätt att få logguppgifter om behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den som är personuppgiftsansvarför dem.