Samtycke till användning av receptuppgifter

Samtycke till användning av receptuppgifter

Dina receptuppgifter får utlämnas i situationer med anknytning till din vård utan särskilt samtycke till tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och apotek. Om du har för avsikt att köpa receptläkemedel i Europa med ett finländskt elektroniskt recept måste du ge samtycke till användning av receptet på Mina Kanta-sidor.

I vårdsituationer behövs inte separat samtycke till användning av dina receptuppgifter. Om man inom social- och hälsovården vill hämta dina receptuppgifter för något annat ändamål än vård, behövs ditt skriftliga samtycke.

På apotek krävs inte ditt separata samtycke för att hämta recept för expediering.

Utlämnande av dina receptuppgifter baserar sig på Kanta-information som du fått på Mina Kanta-sidor eller hos tjänsteleverantören och dina eventuella förbud. Du kan bestämma att förbud mot utlämnande av receptuppgifter ska gälla enstaka recept.

Fullmakt att granska receptuppgifter då någon annan sköter dina ärenden

Du kan ge separat fullmakt att granska dina receptuppgifter till exempel då någon annan sköter dina ärenden på apotek eller inom hälso- och sjukvården.

Om någon annan hämtar ut dina läkemedel på apoteket måste han eller hon ha med patientanvisningen som åtföljde ditt recept, eller också ditt FPA-kort. En person som hämtar ut dina läkemedel med FPA-kort ska känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Du kan också ge personen som hämtar ut dina läkemedel en elektronisk fullmakt för apoteksärenden i webbtjänsten Suomi.fi. En person som sköter dina ärenden med fullmakt ska känna till din personbeteckning.

För att sköta andra ärenden som gäller recept på apoteket krävs antingen

  • en elektronisk fullmakt för apoteksärenden via Suomi.fi eller 
  • en ifylld och undertecknad Receptfullmaktsblankett. 

På grund av patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketterna endast från apoteket, hälso- och sjukvården och från FPA:s kontor.

Läs mera om att sköta en annan persons ärenden:

Samtycke till utlämnande av receptuppgifter till ett apotek i utlandet

Om du har för avsikt att köpa läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept i ett annat europeiskt land, måste du först ge samtycke till att dina receptuppgifter lämnas ut till det utländska apoteket. Du kan göra detta bara på Mina Kanta-sidor.

Du kan ge samtycke för antingen alla länder eller för enskilda länder. Om du ger samtycke för alla länder, gäller samtycket både de länder som omfattas av tjänsten vid den tidpunkt då samtycket ges och nya länder som ansluter sig till tjänsten i framtiden. Du kan återta samtycket när som helst.

Sidan har uppdaterats 18.11.2021