Samtycke till användning av receptuppgifterMina

Samtycke till användning av receptuppgifterMina

Dina receptuppgifter får utlämnas i situationer med anknytning till din vård utan särskilt samtycke till tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och apotek.

Om man inom social- och hälsovården vill hämta dina receptuppgifter för något annat ändamål än vård, behövs ditt skriftliga samtycke.

På apoteket hämtas dina recept för expediering med stöd av din muntliga begäran.

Utlämnande av dina receptuppgifter baserar sig på information om Kanta-tjänsterna som du fått i MittKanta eller hos tjänsteleverantören och dina eventuella förbud. Du kan bestämma att förbud mot utlämnande av receptuppgifter ska gälla enstaka recept.

Fullmakt att granska receptuppgifter då någon annan sköter dina ärenden

Du kan ge separat fullmakt att granska dina receptuppgifter till exempel då någon annan sköter dina ärenden på apotek eller inom hälso- och sjukvården.

Om någon annan hämtar ut dina läkemedel på apoteket måste han eller hon ha med patientanvisningen som åtföljde ditt recept, eller också ditt FPA-kort. En person som hämtar ut dina läkemedel med FPA-kort ska känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Du kan också ge personen som hämtar ut dina läkemedel en elektronisk fullmakt för apoteksärenden i webbtjänsten Suomi.fi. En person som sköter dina ärenden med fullmakt ska känna till din personbeteckning.

För att sköta andra ärenden som gäller recept på apoteket krävs antingen

  • en elektronisk fullmakt för apoteksärenden via Suomi.fi eller 
  • en ifylld och undertecknad Receptfullmaktsblankett. 

På grund av patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketterna endast från apoteket, hälso- och sjukvården och från FPA:s kontor.

Läs mer om att sköta en annan persons ärenden:

Sidan har uppdaterats 27.2.2023