Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

När du anlitar social- och hälsovårdstjänster kan du själv påverka i vilken omfattning dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna får utnyttjas av vårdpersonalen, t.ex. av en läkare. Du kan påverka användningen av dina uppgifter i MittKanta.

Social- och hälsovårdspersonalen ser de uppgifter som registrerats om dig i sina egna klient- och patientdatasystem. Vårdpersonalen kan via Kanta-tjänsterna också se uppgifter som registrerats om dig i andra hälso- och sjukvårdsorganisationer, t.ex. inom ett annat välfärdsområde eller vid en privat läkarcentral. Personalen ser uppgifter som lagrats på annat håll endast om du har gett tillstånd för utlämnande.

Det är viktigt att uppgifterna visas för den yrkesperson som sköter dig och dina ärenden, så att du får högklassig vård. Du kan påverka användningen av dina uppgifter genom att ge tillstånd för utlämnande eller meddela förbud i MittKanta.

Logga in i MittKanta.

Tillstånd för utlämnande

Genom att ge tillstånd för utlämnande yttrar du din vilja och tillåter att dina uppgifter lämnas ut mellan olika vårdgivare, t.ex. mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården eller mellan två välfärdsområden.

Det finns separata tillstånd för utlämnande för patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och för klientuppgifter inom socialservicen. Den vårdpersonal som behandlar dig behöver inget tillstånd för utlämnande för att se dina receptuppgifter i vårdsituationen.

Förbud

Du kan begränsa användningen av dina uppgifter genom att meddela förbud. Förbuden förhindrar att uppgifterna rör sig mellan välfärdsområdena och mellan den offentliga och den privata socialoch hälsovården. Du kan meddela förbud som gäller dina patientuppgifter, receptuppgifter och klientuppgifter inom socialservice.

Mer information

Sidan har uppdaterats 30.11.2023