Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Hur kan jag påverka användningen av mina uppgifter?

Du kan själv påverka i vilken omfattning dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna får användas mellan olika tjänstetillhandahållare eller till exempel när någon annan sköter dina ärenden på apoteket.

Du kan påverka användningen av dina uppgifter genom att ge tillstånd för utlämnande eller meddela förbud.

Tillstånd för utlämnande

Genom att ge tillstånd för utlämnande tillåter du att dina patientuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna lämnas ut mellan olika tjänstetillhandahållare som vårdar dig, till exempel två välfärdsområden. Tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården och socialvården kan se dina uppgifter i sina egna register utan tillstånd för utlämnande.

Vårdpersonal som behandlar dig kan se dina receptuppgifter i vårdsituationen utan tillstånd för utlämnande.

Du kan läsa mera om tillstånd för utlämnande av patientuppgifter och användningen av dina receptuppgifter på denna sidas undersidor.

Förbud

Du kan begränsa användningen av dina uppgifter som finns lagrade i Kanta-tjänsterna, om du meddelar förbud mot utlämnande av dina uppgifter. 

Du kan bestämma om förbudet ska gälla

  • användning av dina patientuppgifter
  • användning av dina receptuppgifter.

Du kan läsa mera om förbud på denna sidas undersidor.

Mer information

Sidan har uppdaterats 13.1.2023