Minderårigs rättigheter

Minderårigs rättigheter

Nedan ges information om en minderårig persons rättigheter

 • inom hälso- och sjukvården
 • på apotek
 • i Mina Kanta-sidor.

Hälso- och sjukvården

Rättigheter som gäller recept

Inom hälso- och sjukvården bedömer man huruvida en minderårig person har förmåga att besluta om sin vård och behandling. Om personalen inom hälso- och sjukvården bedömer att beslutsförmågan finns har en minderårig samma rättigheter som en vuxen. 

Personen kan då ge sitt samtycke till

 • att en sammanställning av recept skrivs ut
 • att den samtliga medicineringen reds ut
 • att ett recept makuleras
 • att ett recept förnyas och ge sitt mobiltelefonnummer för mottagning av sms.

Rättigheter som gäller patientuppgifter

En minderårig som har förmåga att själv fatta beslut om sin vård kan 

 • ge sitt samtycke till att hans eller hennes patientuppgifter lämnas ut för vård och behandling
 • förbjuda att uppgifter om honom eller henne lämnas ut.
  • Gäller även utlämnande till vårdnadshavaren.

Om en minderårig inte har förmåga att fatta beslut om sin vård ges samtycke av vårdnadshavaren.

 • Vårdnadshavaren eller någon annan person som ansvarar för vården av ett minderårigt barn har inte rätt att förbjuda utlämnande av ett minderårigt barns patientuppgifter till den verksamhetsenhet som vårdare barnet. 

På apotek

Ett minderårigt barn kan

 • själv hämta ut sina receptbelagda läkemedel på apotek
 • hämta ut läkemedel på en annan persons vägnar.

Än så länge kan inte personer under 18 år hämta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på apotek i andra europeiska länder, eftersom minderåriga inte har möjlighet att ge sitt samtycke till detta på Mina Kanta-sidor. 

En person som fyllt 15 år kan

 • förnya sitt recept via apoteket
 • ge samtycken på apotek gällande recept.
  • Samtycken för yngre patienter ges alltid av vårdnadshavaren.

En minderårig person kan dock inte genom samtycke

 • begära ett sammandrag av medicineringen
 • begära utredning av medicineringen för den person för vars räkning hon sköter ärenden 
 • begära makulering av recept eller 
 • begära förnyelse av recept.

I Mina Kanta-sidor

I Mina Kanta-sidor kan en minderårig person

 • se sina recept och hälsouppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
 • begära förnyelse av recept.

I Mina Kanta-sidor kan en minderårig person inte

 • kvittera information
 • ge samtycke
 • meddela förbud
 • lämna donationsvilja eller livstestamente.

En minderårig person har rätt att besluta om hans eller hennes uppgifter får lämnas ut till vårdnadshavarna, såvida den minderåriga personen inom hälso- och sjukvården har bedömts vara mogen att besluta om sin egen vård och behandling. Inom hälso- och sjukvården kan man hindra uppgifterna från att vara synliga för vårdnadshavaren i Mina Kanta-sidor. Tills vidare kan vårdnadshavarna dock inte se uppgifterna om sina barn som är över 10 år i Mina Kanta-sidor. 

När en minderårig person fyller 18 år ser han eller hon också sina egna uppgifter som lagrats före 1.8.2016, då det blev möjligt att sköta ärenden för minderåriga i Kanta-tjänsterna.

En minderårig vårdnadshavare

Om en person som inte fyllt 18 år är vårdnadshavare till ett barn har han eller hon samma rättigheter att sköta sitt minderåriga barns ärenden som en myndig vårdnadshavare. 

I övriga länder i Europa anser man tills vidare, att en vårdnadshavare som inte fyllt 18 år är minderårig, och att personen därför inte har rätt att sköta ärenden på sitt barns vägnar. 

Sidan har uppdaterats 9.10.2020