Minderårigs rättigheter

Minderårigs rättigheter

Inom hälso- och sjukvården

Rättigheter som gäller recept

Inom hälso- och sjukvården bedömer man huruvida en minderårig person är kapabel att besluta om sin vård.  Om hälsovårdspersonalen anser att den minderåriga är kapabel att besluta om sin vård, har han eller hon samma rättigheter som en vuxen och kan ge sitt samtycke 

 • att en sammanställning av recept skrivs ut
 • att den samtliga medicineringen reds ut
 • att ett recept makuleras
 • att ett recept förnyas och ge sitt mobilnummer för mottagning av sms.

Rättigheter som gäller patientuppgifter

 • En minderårig som är kapabel att besluta om sin vård kan ge sitt samtycke till att hans eller hennes patientuppgifter lämnas ut för vård och förbjuda att uppgifter som rör honom eller henne lämnas ut. 
 • Om den minderåriga inte är kapabel att besluta om sin vård ger vårdnadshavaren sitt samtycke.
 • Ett minderårigt barns vårdnadshavare, eller någon annan person som ansvarar för barnets vård, har inte rätt att förbjuda  att det minderåriga barnets patientuppgifter lämnas ut till den verksamhetsenhet där den minderåriga vårdas.

På apoteket

En person under 18 år kan själv hämta läkemedel med recept på apoteket.

En 15-åring kan förnya sitt recept via apoteket och där ge de samtycken som ansluter sig till receptet. För yngre patienter krävs alltid vårdnadshavarens samtycke.

En minderårig kan fungera som ombud för en annan och t.ex. hämta ut läkemedel på en annan persons vägnar. 

En minderårig kan dock inte genom samtycke ges tillstånd att

 • begära att få en sammanställning av medicineringen,
 • reda ut den persons medicinering vars ärenden den minderåriga sköter
 • begära att ett läkemedel ska makuleras eller
 • begära att ett recept ska förnyas

Än så länge kan inte personer under 18 år hämta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på apotek i andra europeiska länder, eftersom minderåriga inte har möjlighet att ge sitt samtycke till detta på Mina Kanta-sidor.

På Mina Kanta-sidor

På Mina Kanta-sidor kan en minderårig

 • se sina recept och hälsouppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
 • begära att få ett recept förnyat.

Den som är minderårig kan inte själv kvittera att han eller hon fått information, ge samtycke, meddela förbud eller donationsvilja eller livstestamente.

Den som är minderårig har rätt att besluta om vårdnadshavarna får läsa hans eller hennes uppgifter, om hälso- och sjukvården har bedömt att den minderåriga är kapabel att besluta om sin egen vård. Hälso- och sjukvården kan då förhindra att uppgifterna visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor. Tills vidare får vårdnadshavare dock inte läsa uppgifter om sina barn som fyllt 10 år på Mina Kanta-sidor.

När en minderårig fyller 18 år ser han eller hon också uppgifter om sig själv som sparats i Kanta-tjänsterna före 1.8.2016.

Minderårig vårdnadshavare

Om vårdnadshavaren till ett barn är under 18 år, har han eller hon rätt att sköta ärenden på sitt barns vägnar både inom hälso- och sjukvården och på apoteket. I dylika fall har den minderåriga vårdnadshavaren samma rättigheter att sköta sitt minderåriga barns ärenden som en fullvuxen vårdnadshavare.

Tills vidare anses i övriga länder i Europa att en vårdnadshavare som inte fyllt 18 är minderårig och har därför inte rätt att sköta ärenden på sitt barns vägnar.

Sidan har uppdaterats 26.06.2020