Minderårigs rättigheter

Minderårigs rättigheter

Barn har rätt att delta enligt sin utvecklingsnivå när beslut fattas om deras ärenden. Praxis varierar beroende på om ärendet gäller socialvården eller hälso- och sjukvården.

En minderårig som kan identifiera sig elektroniskt, till exempel med nätbankskoder eller mobilcertifikat, kan själv använda MittKanta.

Nedan berättar vi om minderårigas rättigheter

Inom hälso- och sjukvården

Rättigheter som gäller recept

Inom hälso- och sjukvården bedömer man om en minderårig kan fatta beslut om sin vård. Bedömningen av beslutsförmågan antecknas på varje recept. Om vårdpersonalen bedömer att en minderårig är förmögen att fatta beslut om sin vård har den minderåriga samma rättigheter som en vuxen.

Då kan den minderåriga till exempel

 • be att få sina recept förnyade och ge sitt telefonnummer för aviseringar med textmeddelanden
 • få en sammanställning av sina recept
 • meddela ett förbud mot utlämnande av ett recept och återkalla det
 • förbjuda att uppgifter visas för vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare och återkalla förbudet.

Rättigheter som gäller patientuppgifter

Beslut om huruvida en minderårigs patientuppgifter visas för vårdnadshavaren fattas separat vid varje besök inom hälso- och sjukvården. Vårdpersonalen bedömer den minderårigas beslutsförmåga, och bedömningen påverkas bland annat av barnets ålder och mognad samt orsaken till besöket.

En minderårig med beslutsförmåga beslutar själv om uppgifterna visas för vårdnadshavaren eller inte.
En minderårig som bedömts ha beslutsförmåga kan också påverka användningen av sina uppgifter genom att på mottagningen ge tillstånd för utlämnande och meddela förbud mot utlämnande.

Inom socialvården

Minderåriga som sköter ärenden inom socialservicen kan begära att deras klientuppgifter inte visas för vårdnadshavaren i MittKanta. Vårdpersonalen bedömer på basis av den minderårigas utvecklingsnivå och ärendets art om det finns grunder för det förbud som den minderåriga begär. Om förbudet strider mot den minderårigas intresse kan personalen vägra registrera förbudet. Vårdpersonalen antecknar i kunduppgifterna motiveringen till förbudet eller till att begäran inte bifallits.
 
En minderårig som bedömts ha beslutsförmåga kan hos en tjänstetillhandahållare inom socialvården ge tillstånd för utlämnande eller förbjuda utlämnandet av sina klientuppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna. Om en minderårig inte har förmåga att besluta om användningen av sina egna uppgifter kan vårdnadshavaren fatta besluten för den minderåriga.

På apoteken

En minderårig kan själv

 • hämta ut receptbelagda läkemedel på apoteket
 • få en sammanställning av sina recept
 • begära en utredning av sin totala medicinering
 • be att få sina recept förnyade och ge sitt telefonnummer för aviseringar med textmeddelanden
 • hämta ut läkemedel för andras räkning
 • hämta ut läkemedel på ett utländskt apotek med ett elektroniskt recept.

I MittKanta

I MittKanta kan en minderårig själv

 • läsa sina recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter
 • läsa klientuppgifter från socialvården, som successivt kommer att börja visas i MittKanta
 • läsa och ladda ner coronaintyget
 • spara och läsa uppgifter om sitt välbefinnande
 • skriva ut en sammanställning av sina recept
 • begära att få ett recept förnyat.

I MittKanta kan en minderårig inte

 • bekräfta att informationen om Kanta-tjänsterna mottagits
 • ge tillstånd för utlämnande
 • meddela förbud mot utlämnande
 • göra upp livstestamente och donationsvilja.

​​​​​En minderårig som fyller 18 år ser alla uppgifter som sparats om hen i Kanta-tjänsterna.

Minderårig vårdnadshavare

En person under 18 år som är vårdnadshavare för ett barn har samma rättigheter att sköta sitt minderåriga barns ärenden som en myndig vårdnadshavare har.

Sidan har uppdaterats 23.2.2024