Den registrerades rättigheter

Den registrerades rättigheter

I Kanta-tjänsternas verksamhet beaktas den registrerades rättigheter både enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning och enligt nationell lagstiftning.

EU: allmänna dataskyddsförordning (eur-lex.europa.eu), eller lagen som reglerar behandlingen av personuppgifter (GDPR), syftar till att förbättra skyddet för personuppgifter och stärka dataskyddsrättigheterna.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger den registrerade, alltså den person vars uppgifter behandlas, en rad olika rättigheter. Dessa är bland annat

  • rätt till insyn i egna uppgifter 
  • rätt att kräva att felaktiga uppgifter ska rättas
  • rätt att bli bortglömd 
  • rätt att få sina uppgifter raderade.

Mer information om dataskyddsförordningen finns på dataombudsmannens webbplats (tietosuoja.fi/sv) 

Behandlingen av uppgifter styrs också av nationell lagstiftning

EU-medlemsstaternas egen nationella lagstiftning kan på vissa områden och till vissa delar gå förbi det som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Bland annat den behandling av personuppgifter som utförs av myndigheter baserar sig i första hand på Finlands nationella lagbestämmelser. 

Även Kanta-tjänsternas verksamhet baserar sig på nationell speciallagstiftning. Den registrerades rättigheter som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning kan inte alla tillämpas som sådana på uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna.

Skyldigheter för Kanta-tjänsterna och för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster

Det är FPA:s lagstadgade uppgift att förvalta social- och hälsovårdens riksomfattande informationssystemtjänster eller Kanta-tjänsterna. 

Servicegivarnas och Kanta-tjänsternas lagstadgade skyldigheter är följande:

  • Tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster lagrar sina klienters patientuppgifter både i sina egna patientdatasystem och i Patiendataarkivet i Kanta-tjänsterna. 
  • Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster och apotek sparar uppgifterna om recept i Receptcentret i Kanta-tjänsterna. 
  • I Informationshanteringstjänsten som hör till Patientdataarkivet lagras uppgifterna om informering av patienten samt om samtycken och förbud mot utlämnande av uppgifter. Även patientens eventuella viljeförklaringar, eller livstestamente och åsikt om organdonation, lagras i Informationshanteringstjänsten. 

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.01.2021