Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

I MittKanta ser du vilka enheter inom hälso- och sjukvården eller apotek som behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna.

Så här kontrollerar du i MittKanta var dina uppgifter har behandlats:

  1. Logga in i MittKanta
  2. Öppna receptets uppgifter genom att klicka på förskrivningsdatumet. Kontrollera under rubriken Utlämnande av uppgifter var dina receptuppgifter har behandlats.
  3. I punkten Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du de instanser, till vilka dina hälsouppgifter har utlämnats.

I fråga om recept har uppgifterna behandlats av läkemedelsförskrivaren eller på apotek av den farmaceut som på din begäran har expedierat läkemedlet. 

Vanligen behandlas hälso- och sjukvårdsuppgifter till exempel av hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller laboratoriet vid en privat läkarcentral.

Namnen på de personer som behandlat uppgifterna syns inte i MittKanta på grund av skyddet för de yrkesutbildade personernas integritet. 

Om du vill kontrollera behandlingen av dina uppgifter närmare, kan du rikta uppgiftsbegäran till den organisation där dina uppgifter har behandlats.

Vad betyder anteckningarna om utlämnande i MittKanta?

De anteckningar som syns i punkten Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter i MittKanta uppstår av de utlämnanden som gjorts

  • antingen via Kanta-tjänsterna eller
  • utanför dem.

Insyn i uppgifterna via Kanta-tjänsterna

När en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården, till exempel företagshälsovården, via Kanta-tjänsterna hämtar vårduppgifter som sparats av en annan tjänstetillhandahållare, såsom den offentliga hälso- och sjukvården, uppkommer en logganteckning som visas för dig i MittKanta. I en sådan anteckning är uppgiftsmottagaren den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som hämtat uppgifterna. Under uppgiften om mottagare finns en länk till de vårdbesök för vilka uppgifterna hämtats.

Utlämnande av uppgifter utanför Kanta-tjänsterna

Utanför Kanta-tjänsterna kan till exempel följande uppgifter utlämnas:

  • gamla vårduppgifter som inte syns via Kanta-tjänsterna eller 
  • läkarintyg och -utlåtanden till de instanser som behöver dem.

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster utlämnar uppgifter utanför Kanta-tjänsterna (till exempel per post), ska den göra en anmälan om utlämnandet. Uppgifterna som registrerats i anmälan om utlämnande sparas i Kanta-tjänsterna, och du kan se dem i utlämningsloggen i MittKanta.

I fråga om utlämningar som gjorts utanför Kanta-tjänsterna visar utlämningsloggen i MittKanta den mottagande instansen som mottagare av uppgifterna. Under denna uppgift syns vilka uppgifter som utlämnats och vilken tillhandahållare av tjänster som lämnat ut uppgifterna. I utlämningar som gjorts utanför Kanta-tjänsterna syns inga länkar i den anteckning som gjorts i MittKanta.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.6.2024