Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

Hur kontrollerar jag var mina uppgifter har behandlats?

I Mina Kanta-sidor ser du vilka enheter inom hälso- och sjukvården eller apotek som behandlat dina recept- eller hälsouppgifter via Kanta-tjänsterna.

Så här kontrollerar du i Mina Kanta-sidor var dina uppgifter har behandlats:

  1. Logga in i Mina Kanta-sidor
  2. Öppna receptets uppgifter genom att klicka på förskrivningsdatumet. Kontrollera under rubriken Utlämnande av uppgifter var dina receptuppgifter har behandlats.
  3. I punkten Hälso- och sjukvårdsuppgifter ser du de instanser, till vilka dina hälsouppgifter har utlämnats.

I fråga om recept har uppgifterna behandlats av läkemedelsförskrivaren eller på apotek av den farmaceut som på din begäran har expedierat läkemedlet. 

Vanligen behandlas hälso- och sjukvårdsuppgifter till exempel av hälsovårdscentralen, företagshälsovården eller laboratoriet vid en privat läkarcentral.

Namnen på de personer som behandlat uppgifterna syns inte i Mina Kanta-sidor på grund av skyddet för de yrkesutbildade personernas integritet. 

Användningsloggen för de uppgifter som finns i patientdatasystemet sparas inte och visas inte i Mina Kanta-sidor, utan endast vid hälso- och sjukvårdsenheten. Logguppgifterna kan du begära av den organisation där uppgifterna behandlats. 

Vad betyder anteckningarna om utlämnande i Mina Kanta-sidor?

De anteckningar som syns i punkten Utlämnande av hälso- och sjukvårdsuppgifter i Mina Kanta-sidor uppstår av de utlämnanden som gjorts

  • antingen via Kanta-tjänsterna eller
  • utanför dem.

Insyn i uppgifterna via Kanta-tjänsterna

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel företagshälsovården, via Kanta-tjänsterna läser vårduppgifter som lagrats av en annan servicegivare, till exempel av den offentliga hälso- och sjukvården, lämnas en logguppgift av läsningen som syns för dig i Mina Kanta-sidor. Som mottagare av en sådan anteckning syns den servicegivare som läst uppgifterna. Under mottagaren finns en länk till det vårdbesök vars uppgifter har öppnats. 

Utlämnande av uppgifter utanför Kanta-tjänsterna

Utanför Kanta-tjänsterna kan till exempel följande uppgifter utlämnas:

  • gamla vårduppgifter som inte syns via Kanta-tjänsterna eller 
  • läkarintyg och -utlåtanden till de instanser som behöver dem.

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster utlämnar uppgifter utanför Kanta-tjänsterna (till exempel per post), ska den göra en anmälan om utlämnandet. Uppgifterna som registrerats i anmälan om utlämnande sparas i Kanta-tjänsterna, och du kan se dem i utlämningsloggen i Mina Kanta-sidor.

I fråga om utlämningar som gjorts utanför Kanta-tjänsterna visar utlämningsloggen i Mina Kanta-sidor den mottagande instansen som mottagare av uppgifterna. Under denna uppgift syns vilka uppgifter som utlämnats och vilken tillhandahållare av tjänster som lämnat ut uppgifterna. I utlämningar som gjorts utanför Kanta-tjänsterna syns inga länkar i den anteckning som gjorts i Mina Kanta-sidor.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 17.07.2020