Vad är information om Kanta-tjänsterna?

Vad är information om Kanta-tjänsterna?

När du loggar in i MittKanta efter den 30 november 2023 får du ett meddelande med information om hur uppgifter om dig används inom social- och hälsovården. Det här meddelandet kallas information om Kanta-tjänsterna. Du kan få samma information också från hälso- och sjukvården.

Dina klient- och patientuppgifter sparas i Kanta-tjänsterna när du sköter social- och hälsovårdsärenden. Tack vare Kanta-tjänsterna förmedlas dina uppgifter mellan de yrkesutbildade personer som vårdar dig till exempel inom olika välfärdsområden om du har gett tillstånd för utlämnande, alltså om du har tillåtit att dina uppgifter lämnas ut.

När det sker ändringar i hur dina uppgifter används får du ett nytt meddelande, det vill säga ny information om Kanta-tjänsterna, med en beskrivning av Kanta-tjänsterna och användningen av dina uppgifter. Det nya meddelandet skickas alltid vid behov då förändringar sker.

Du får ett nytt, uppdaterat meddelande om användningen av dina uppgifter efter den 30 november 2023 eftersom tillståndet för utlämnande förnyas. I fortsättningen får både dina uppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna och andra uppgifter om dig lämnas ut med stöd av tillståndet för utlämnande. Om du har gett ett tillstånd för utlämnande tidigare är det värt att uppdatera tillståndet i MittKanta. När du uppdaterat tillståndet kan också uppgifter om dig som inte finns i Kanta-tjänsterna lämnas ut.

Läs mer om tillstånd för utlämnande.

Så gör du när du får information om Kanta-tjänsterna i MittKanta

Om du ännu inte fått det senaste meddelandet om användningen av dina uppgifter, det vill säga den senaste informationen om Kanta-tjänsterna, visas den i MittKanta så att du kan läsa den genast när du loggat in.

Läs meddelandet och kryssa i rutan längst ned för att bekräfta att du tagit emot informationen. När du gjort det kan du använda MittKanta som vanligt.

I MittKanta kan du kontrollera om meddelandet om användningen av dina uppgifter redan har markerats som mottaget. Datum för när du markerat att du fått informationen hittar du under Hantering av användningen av uppgifter. Markeringen syns i MittKanta också när du har fått samma information vid ett besök inom hälso- och sjukvården. Du kan få den nya informationen om Kanta-tjänsterna från hälso- och sjukvården från och med januari 2024.

Logga in i MittKanta

Vad blir följden av att ta emot information om Kanta-tjänsterna?

När du har läst och markerat att du fått meddelandet om användningen av dina uppgifter

  • kan du ge tillstånd för utlämnande så att uppgifter om dig då du får vård kan utlämnas till exempel till andra välfärdsområden och mellan den offentliga och den privata hälso- och sjukvården
  • kan du uppdatera ett tidigare tillstånd för utlämnande så att uppgifter om dig kan lämnas ut både via Kanta-tjänsterna och på andra sätt. Läs mer om tillstånd för utlämnande av patientuppgifter.
  • kan du begränsa användningen av dina uppgifter genom att meddela förbud mot utlämnande  
  • är dina patientuppgifter vid behov tillgängliga inom den offentliga hälso- och sjukvården inom hela landskapet Nyland.

Om du är myndig eller sköter ärenden för någon annans räkning kan du fortsätta att använda MittKanta efter att du markerat att du fått informationen om Kanta-tjänsterna. En minderårig och en person med rätt att få uppgifter har åtkomst till MittKanta även om mottagande av den nya informationen om Kanta-tjänsterna inte har markerats.

Läs mer om Kanta-tjänsterna och hur du kan påverka hur uppgifter om dig används

Du kan läsa informationstexterna i MittKanta även i pdf-format:

Om du vill kan du också läsa de tidigare informationstexterna i MittKanta:

Sidan har uppdaterats 15.12.2023