Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

09/10/2021, Blogg - Medborgare

Spara din donationsvilja på Mina Kanta-sidorna

I Finland är varje människa en potentiell organdonator, såvida man under sin livstid inte förbjudit detta. Med ett klick kan du enkelt spara din egen donationsvilja på Mina Kanta-sidorna.

08/10/2021, Blogg - Vårdpersonal

Dataskyddsarbetet effektiviseras i organisationerna

Lagen om klientuppgifter träder i kraft i november, vilket även effektiviserar dataskyddsarbetet. En utredning visar att det även finns utrymme för förbättring. THL samlar som bäst in utlåtanden om bestämmelserna kring datahantering.

01/10/2021, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i oktober

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

27/09/2021, Meddelande - Medborgare

Hur sköter man ärenden tryggt på Mina Kanta-sidor?

Mina Kanta-sidor är en personlig tjänst på nätet för medborgarna där det krävs stark autentisering med hjälp av nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Läs anvisningarna om hur du kan sköta ärenden tryggt på Mina Kanta-sidor.

20/09/2021, Meddelande - Vårdpersonal

SHM: Utkast till social- och hälsovårdsministeriets förordningar om åtkomsträtt till klientuppgifter inom social- och hälsovården och om ändring av förordningen om journalhandlingar sänds på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har sänt ett förordningsutkast som gäller åtkomsträtt till klientuppgifter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Samtidigt begärs utlåtanden om förslag till ändringar i förordningen om journalhandlingar.