Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

12.2.2024, Meddelande - Medborgare

Nu kan du spara dina egna mätresultat i MittKanta

Webbtjänsten MittKanta utvecklas och nu kan var och en själv spara sina mätresultat direkt i MittKanta. Till en början kan man spara egna uppgifter om vikt, puls, blodtryck och blodsocker i tjänsten.

6.2.2024, Meddelande - Utvecklare

THL och FPA: Kommentarer begärs om tidsbokningsspecifikationerna

THL och FPA begär kommentarer om de nationella specifikationerna för tidsbokningen inom social- och hälsovårdens tjänster senast 13.3.2024. Uppgifterna om tidsbokning i de lokala systemen kommer i framtiden också att införas i Kanta-tjänsterna.

2.2.2024, Störningsmeddelande - Systemutvecklare

En störning i Kanta-tjänsterna har upphört.

En störning i Kanta-tjänsterna har upphört. Störningen började 2.11.2023 klockan 10.00 och upphörde 2.2.2024 klockan 14.54. Till följd av störningen var tjänsten långsam. Anvisningar om störningssituationer för apoteken så väl som social- och hälsovården: https://www.kanta.fi/sv/web/guest/professionella/anvisningar-vid-storningar Medborgarnas åtgärder i störningssituationer: https://www.kanta.fi/sv/web/guest/storningar Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakade. FPA:s Kanta-tjänster tekninentuki@kanta.fi

2.2.2024, Meddelande - Utvecklare

Tre av fyra systemleverantörer är nöjda med Kanta-tjänsterna som helhet, med det finns utrymme för förbättring

I kundnöjdhetsenkäten hösten 2023 utredde vi hur nöjda systemleverantörerna är med Kanta-tjänsterna. De som svarade var mest nöjda med dataskyddet och datasäkerheten, med de evenemang och utbildningar som ordnades och med att kommunikationen är aktuell. I specifikationerna och samtestningsprocessen tog de upp sådant som kunde förbättras.

31.1.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Kundnöjdhetsenkäter 2023: Nöjdheten som helhet på god nivå inom social- och hälsovården och på apoteken – ändå utrymme för förbättringar på alla delområden

Hösten 2023 gjorde vi åter en kundnöjdhetsenkät om Kanta-tjänsterna som riktades till representanter för såväl apoteken som social- och hälsovården. Som helhet var nöjdheten på en mycket god nivå, men till exempel utvecklingen av tjänsterna gav upphov till kritiska synpunkter.

29.1.2024, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i februari 2024

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

24.1.2024, Meddelande - Medborgare

MittKanta beviljades symbolen Selkeästi meille

Den nationella webbtjänsten MittKanta förnyas och blir tillgängligare och lättare att använda. De som gjorde användartestningen för projektet Selkeästi meille (Begripligt för alla) testade det nya MittKanta och tjänsten beviljades symbolen Selkeästi meille.

11.1.2024, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i januari 2024

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.