Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

31.5.2023, Servicemeddelande - Medborgare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i juni 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

16.5.2023, Blogg - Medborgare

MittKanta har blivit bekant för finländarna

År 2022 loggade hela 3,6 miljoner olika användare in i MittKanta. Tjänsten användes mest av invånarna i Mellersta Nyland med Västra Nyland som god tvåa. I kommunerna var det invånarna i Grankulla som oftast loggade in i MittKanta.

11.5.2023, Blogg - Medborgare

Varför behöver läkaren dina patientuppgifter i samband med vården?

Det är viktigt för patientsäkerheten och vården att vårdpersonalen har tillgång till omfattande uppgifter om kunden. Då kan var och en få den bästa möjliga vården. Det finns strikta regler för hur uppgifterna används inom hälso- och sjukvården.

11.5.2023, Blogg - Systemutvecklare

Nu finns Kanta-tjänsterna på LinkedIn – följ oss!

Kanta-tjänsterna stärker sin närvaro på sociala medier och finns nu i allt fler kanaler. I fortsättningen hittar du oss också på LinkedIn, där vi samlar utbildningar och evenemang för social- och hälsovårdspersonal och systemutvecklare samt aktuella teman inom Kanta-tjänsterna.

27.4.2023, Meddelande - Utvecklare

Informationssystemleverantörerna är nöjda med Kanta-tjänsterna som helhet och med informationssäkerheten, men vill ha fler möjligheter att påverka utvecklingen av tjänsterna

I slutet av 2022 utredde Kanta-tjänsterna med hjälp av en enkät för första gången hur nöjda systemleverantörerna är med Kanta-tjänsterna. Systemleverantörerna är nöjda med Kanta-tjänsterna som helhet, med informationssäkerheten och den tekniska funktionen. Enligt respondenterna finns det sådant som behöver utvecklas i samarbetet mellan myndigheterna och i hur tjänsterna utvecklas och kunderna involveras i utvecklingen.