Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Ett kort sammandrag av användningen av det gränsöverskridande elektroniska receptet och behandlingen av personuppgifterna i europeiska länder.

Information om Gränsöverskridande recept i

Sidan har uppdaterats 31.08.2020