Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Ett kort sammandrag av användningen av det gränsöverskridande elektroniska receptet och behandlingen av personuppgifterna i europeiska länder.

Information om Gränsöverskridande recept i

  • Estland (pdf)
  • Kroatien (pdf)
  • Portugal (ec.europa.eu, pdf). Sidan uppdateras som bäst.

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Sidan har uppdaterats 16.12.2021