Chatbot-upotus

Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Information om Gränsöverskridande recept i Europa

Ett kort sammandrag av användningen av det gränsöverskridande elektroniska receptet och behandlingen av personuppgifterna i europeiska länder.

Information om Gränsöverskridande recept i

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Sidan har uppdaterats 4.6.2024