Chatbot-upotus

Läkemedel och recept på utlandsresor

Läkemedel och recept på utlandsresor

När du reser utomlands ska du ta med dig utredningar om recepten på dina läkemedel. Med dem kan du vid behov bevisa i tullen att du har rätt att transportera läkemedlen.

När du tar med dig receptbelagda läkemedel till utlandet, ta med dig till exempel

  • en undertecknad kopia av recepten på engelska. Du får den av apoteket eller av läkemedelsförskrivaren. 
  • en redogörelse för din medicinering och dess grunder, din sjukdomsdiagnos eller dina sjukjournaler. Du får dem av läkemedelsförskrivaren.
Ta reda på praxis i destinationslandet innan du reser

De dokument som behövs och förfarandena vid import av läkemedel varierar från land till land, så ta reda på dessa till exempel via ambassaden eller webbtjänsten hos tullen i destinationslandet. 

Ibland kan det vara nödvändigt att till exempel låta översätta handlingar till engelska eller till destinationslandets språk.

Export av narkotika och läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

Om du reser till Schengenområdet (um.fi) och du har med dig narkotika eller läkemedel som påverkar centrala nervsystemet behöver du ha ett Schengenintyg med dig. Du får det på apoteket. Med intyget kan du visa att du har rätt att inneha dessa läkemedel.

Fråga apotekspersonalen om du inte är säker på om du behöver ett Schengenintyg för dina läkemedel.

Vanliga frågor om läkemedel och recept på resor

Vilka dokument som behövs och formatet på dem beror på

  • lag- och tullbestämmelserna i destinationslandet
  • vilka läkemedel du tar med dig
  • om du reser till ett Schengenland.

Du kan reda ut dessa frågor till exempel via ambassaden eller webbtjänsten hos tullen i destinationslandet.

Om du ska köpa ett läkemedel i ett land där det finländska elektroniska receptet inte är i bruk, behöver du ha med dig ett pappersrecept på engelska. Läkemedelsförskrivaren skriver ut ett recept på papper till dig.


Lue lisää

Sidan har uppdaterats 13.6.2024