Chatbot-upotus

Tillstånd och förbud i MittKanta

Tillstånd och förbud i MittKanta

I MittKanta kan du ge tillstånd att använda uppgifter som sparats om dig mellan olika tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. Du kan också förbjuda användningen av uppgifterna.

Du kan själv påverka i vilken omfattning dina uppgifter kan användas inom social- och hälsovården. Du kan ge ett separat tillstånd för användning av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och klientuppgifter inom socialservicen.

Så här ger du tillstånd och utfärdar förbud

Logga in i MittKanta på adressen kanta.fi. Identifiera dig till exempel med dina egna nätbankskoder.

Välj avsnittet Hantering av användningen av uppgifter.

I MittKanta ser du information om när du har tagit emot Kanta-informationen, dvs. ett meddelande om hur uppgifter som sparats i Kanta kan användas inom social- och hälsovården. Om du inte har fått den senaste informationen öppnas den som ett meddelande när du loggar in i MittKanta.

I samma avsnitt ser du också information om vilka tillstånd och förbud för utlämnande du har i kraft. Om du vill kan du ge tillstånd för utlämnande, uppdatera befintliga tillstånd och utfärda förbud.

Tillstånden och förbuden påverkar hur yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården kan utnyttja uppgifter som sparats om dig i din vård.

Logga in i MittKanta

Tillstånd och förbud inom hälso- och sjukvården
Du kan få Kanta-informationen och ge tillstånd för utlämnande eller meddela förbud mot utlämnande även i samband med hälso- och sjukvårdsbesök, om du inte vill använda MittKanta.

Läs mer om tillstånd och förbud och vad de påverkar:

Sidan har uppdaterats 14.6.2024