Chatbot-upotus

Kundresponsblankett

Kundresponsblankett

Privatpersoner kan ge respons eller ställa frågor om Kanta-tjänsterna med den här blanketten. Om din fråga gäller hälsouppgifter som visas på Mina Kanta-sidor eller något annat som har med vården att göra ska du vända dig till den hälsovårdsenhet där du fått vård.

Meddelanden som skickats med blanketten behandlas av kundservicen hos Kanta-tjänster. Meddelandena förmedlas inte till hälsovården och frågor som gäller din personliga vård behandlas inte av kundservicen. Av informationssäkerhetsskäl ber vi dig att inte skicka dina personliga uppgifter (t.ex. personbeteckning eller hälsouppgifter) med blanketten.

Läs först Vanliga frågor om Kanta innan du skickar blanketten. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Namn- och adressuppgifter som lämnats med blanketten används när vi besvarar kundens fråga eller respons. Uppgifterna används inte för något annat ändamål. Inspelningar förvaras i 6 år. Förvaringen av uppgifter baserar sig på utredning av störningar och säkerställande av förändringar som orsakats av dem samt på förändrings- och störningsbokföring som har skrivits in i FPA:s informationsstyrningsplan.

Tillgänglighetsrespons

Om ditt ärende gäller tillgängligheten på kanta.fi, läs först tillgänglighetsutlåtandet för webbtjänsten och ge vid behov tillgänglighetsrespons med den blankett som finns i utlåtandet.

Respons från professionell social- och hälsovårdspersonal och systemutvecklare
Om du är en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller systemutvecklare hittar du kontaktinformation på sidan Kontaktinformation för professionella.

Yhteydenottolomake