Chatbot-upotus

Kundresponsblankett

Kundresponsblankett

Du kan ge respons eller ställa frågor om Kanta-tjänsterna med den här blanketten. Om ditt ärende gäller hälso- och sjukvårdsuppgifter som visas i MittKanta, klientuppgifter inom socialvården eller något annat som gäller din vård, kontakta den enhet inom social- och hälsovården som har vårdat dig.

Meddelanden som skickats med blanketten behandlas av kundservicen hos Kanta-tjänsterna. Meddelandena förmedlas inte till social- och hälsovården och kundservicen behandlar inte personliga ärenden. Av informationssäkerhetsskäl ber vi dig att inte skicka dina personliga uppgifter (t.ex. personbeteckning eller hälsouppgifter) med blanketten.

Läs Vanliga frågor om Kanta-tjänsterna innan du skickar blanketten. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Namn- och adressuppgifter som lämnats med blanketten används när vi besvarar kundens fråga eller respons. Uppgifterna används inte för något annat ändamål. De sparade uppgifterna förvaras i sex år. Förvaringen grundar sig till exempel på behovet av att utreda störningar.

Tillgänglighetsrespons

Om ditt ärende gäller tillgängligheten på kanta.fi, läs först tillgänglighetsutlåtandet för webbtjänsten och ge vid behov tillgänglighetsrespons med den blankett som finns i utlåtandet.

Respons från professionell social- och hälsovårdspersonal och systemutvecklare
Om du är en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller systemutvecklare hittar du kontaktinformation på sidan Kontaktinformation för professionella.

Yhteydenottolomake