Recept

Recept

Frågor och svar om Recepttjänsten.

Läkemedelsförskrivaren utfärdar ett elektroniskt recept för dig när han eller hon ordinerar ett läkemedel. Receptet sparas i Receptcentret. Du får en patientanvisning på papper med namnen på de ordinerade läkemedlen samt doseringsanvisningar.

På apoteket kontrollerar man i Receptcentret vilka läkemedel du har ordinerats. Det går snabbare att sköta ärendet när du visar patientanvisningen. Du får ut ditt läkemedel genom att exempelvis visa upp FPA-kortet eller patientanvisningen.

 

Du kan skriva ut sammanställningen via MittKanta. Du kan också be att få en sammanställning från hälso- och sjukvården eller från apoteket, till exempel i samband med att du tar ut läkemedel.

I sammanställningen ser du alla dina recept, hur mycket som återstår att ta ut av ett läkemedel och hur länge receptet är i kraft.

Läs mer:

Du kan begära att få ett recept förnyat hos din egen hälso- och sjukvårdsenhet eller skicka begäran om förnyelse via MittKanta. Du kan också begära att få ett recept förnyat på apoteket.

Via MittKanta och apoteket går det att skicka begäran om förnyelse till hälso- och sjukvårdsenheter som tar emot sådana. Alla hälso- och sjukvårdsenheter tar inte emot begäran om receptförnyelse.

Läs mer:

SMS om förnyelse av recept skickas till kunden, om kunden har gett sitt telefonnummer för ändamålet.

Telefonnumret antecknas på begäran om förnyelse inom hälso- och sjukvården eller på apoteket när man ber att få ett recept förnyat. Om du gör begäran om receptförnyelse via MittKanta kan du själv ange ditt telefonnummer där. Om inget mobiltelefonnummer angetts på begäran om förnyelse eller om numret antecknats felaktigt, får kunden inget SMS.

Läs mer:

Meddelande om förnyelse av recept skickas till det nummer som kunden har angett när han eller hon lämnade begäran om receptförnyelse till hälso- och sjukvården.

Om du har fått ett SMS som inte är avsett för dig så har av misstag fel telefonnummer antecknats på begäran om förnyelse.

Det är förargligt, men innehållet i meddelandet är sådant att inga personliga uppgifter om kunden avslöjas

 

Tidigare arkiverades recept som var över 30 månader gamla i Kanta. De arkiverade recepten syntes ändå i MittKanta. Arkiveringen av recept upphörde 1.1.2017.

Recept som arkiverats i den nya versionen av MittKanta syns inte längre. Därför kan du se olika antal recept i den gamla och nya versionen av MittKanta.

Det är inte möjligt att kombinera den gamla och den nya personbeteckningen i recepten. När personbeteckningen ändras makulerar den behandlande läkaren recepten med den gamla personbeteckningen och skriver ut nya recept med den nya personbeteckningen. Kontakta din behandlande läkare eller hälso- och sjukvården.

Samtycke i MittKanta till att receptuppgifter lämnas ut till ett apotek i ett annat land har slopats den 1 januari 2023.

Samtycken som du gett tidigare kommer att förvaras under den tid som lagen kräver, även om de inte längre påverkar utlämnandet av dina receptuppgifter. Samtyckena visas inte längre i MittKanta. Läs mer i dataskyddsbeskrivningen om förvaring av samtycken och om din rätt att lämna in en skriftlig begäran om kontroll av uppgifter.

Läs mer:

Vilka handlingar du behöver beror på lag- och tullbestämmelserna i det aktuella landet, vilka läkemedel du tar med dig samt om du reser till Schengenländer.

Om du har tänkt ta ut läkemedel utomlands i ett land där det finska elektroniska receptet inte är i bruk, behöver du ett engelskspråkigt recept på papper. Läkemedelsförskrivaren skriver ut ett pappersrecept åt dig.

Läs mer:

Följande läkemedel kan du inte ta ut utomlands med ett elektroniskt recept:

  • läkemedelspreparat som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel) som kräver originalreceptet (HCI-klass PA eller ZA)
    • du kan kontrollera HCI-klassen i Fimeas läkemedelssökning
  • narkotika
  • läkemedel som tillverkas på apotek
  • kombinationsförpackningar, dvs. förpackningar som innehåller flera olika preparat
  • egenvårdspreparat som inte är läkemedel (t.ex. bassalvor, kliniska näringspreparat) 
  • vårdtillbehör, kosttillskott och förbandsmaterial
  • patientspecifika specialtillståndspreparat.

Läs mer

På recept som lämnas ut till utlandet ska den mängd som återstår att ta ut anges som ett klart och tydligt siffervärde för expediering. När det handlar om recept som utfärdats för en viss tid och också recept som ska förnyas med bestämda intervaller går det inte att programmatiskt beräkna hur mycket som återstår att ta ut av läkemedlet. Därför kan de här recepten inte expedieras utomlands. 

Läkarna instrueras att utfärda recept där mängden anges i förpackningar eller i total mängd, så att det inte finns något hinder för expediering utomlands. Om du i fortsättningen har tänkt ta ut läkemedel på utländska apotek men läkaren har utfärdat receptet för en viss tid eller så att det ska förnyas med bestämda intervaller, lönar det sig att be att läkaren framöver ordinerar läkemedlet på ett sådant sätt att du kan ta ut läkemedel utomlands.

Nej. I sådana fall behöver du ha med dig ett pappersrecept på engelska, som du får från din läkare. Du måste ha med dig pappersreceptet på apoteket i utlandet, trots att receptet syns i dina receptuppgifter i MittKanta. 

Observera att det ovan nämnda pappersreceptet inte gäller i Finland och inte heller kan expedieras elektroniskt.

Läs mer

För närvarande fungerar den elektroniska recepttjänsten utomlands på apoteken i Estland, Kroatien, Portugal, Polen och delar av Spanien. Vart efter som fler länder ansluter sig till tjänsten informerar vi om saken på Kanta-tjänsternas webbplats.

Läs mer:

Om du inte har finsk personbeteckning kan du inte ta ut läkemedel med ett elektroniskt recept på ett apotek utomlands.

Om receptet är utfärdat med en finsk personbeteckning kan du ta ut läkemedel med receptet i fråga på ett apotek i ditt eget land. Apoteket ska ha beredskap att expediera elektroniska recept som utfärdats i ett annat land.

Ersättning för läkemedel som tagits ut utomlands ska sökas hos FPA i efterhand genom att fylla i blanketten Sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands.

Läs mer:

Sidan har uppdaterats 24.11.2023