Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

11.7.2024, Meddelande

MittKanta håller öppet hela sommaren – här våra tips till semesterfirare

Finlands mest använda digitala tjänst inom social- och hälsovården, MittKanta, står till tjänst i hälso- och sjukvårdsärenden också under semesterperioden. Med hjälp av Kanta-tjänsterna följer viktiga uppgifter med dig från ett välfärdsområde till ett annat och till och med utomlands. Läs om hur vi betjänar semesterfirare.

28.5.2024, Meddelande - Medborgare

THL och FPA: Kunduppgifter inom social- och hälsovården överförs redan via Kanta-tjänsterna – datamodellerna bör anpassas till fungerande lösningar

Sitra föreslår i sin utredning att behandlingen av uppgifter inom social- och hälsovården ska förnyas och anser att datamodellerna medför miljardbesparingar. En del av förslagen i utredningen verkar vara baserade på bristfällig information om de befintliga digitala lösningarna. Gemensamma datamodeller och standarder har utnyttjats redan länge.

23.5.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Chattbotten ger socialvårdspersonalen råd i Kanta-frågor

Chattbotten för professionella svarar på socialvårdens frågor om Kanta-tjänsterna i webbtjänsten kanta.fi. Vi utvecklar chattbotten utifrån erfarenheterna från pilotförsöket och responsen från användarna.

26.4.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Kanta-tjänsterna stöder överföringen av information inom socialvården

I fortsättningen kan man i Kanta-tjänsterna söka klientuppgifter som registrerats av en annan tjänstetillhandahållare. Kanta-tjänsterna underlättar också tillgodoseendet av rätten för tjänstetillhandahållare och socialvårdsmyndigheter att få information.