Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

12.2.2024, Meddelande - Medborgare

Nu kan du spara dina egna mätresultat i MittKanta

Webbtjänsten MittKanta utvecklas och nu kan var och en själv spara sina mätresultat direkt i MittKanta. Till en början kan man spara egna uppgifter om vikt, puls, blodtryck och blodsocker i tjänsten.

6.2.2024, Meddelande - Utvecklare

THL och FPA: Kommentarer begärs om tidsbokningsspecifikationerna

THL och FPA begär kommentarer om de nationella specifikationerna för tidsbokningen inom social- och hälsovårdens tjänster senast 13.3.2024. Uppgifterna om tidsbokning i de lokala systemen kommer i framtiden också att införas i Kanta-tjänsterna.

2.2.2024, Meddelande - Utvecklare

Tre av fyra systemleverantörer är nöjda med Kanta-tjänsterna som helhet, med det finns utrymme för förbättring

I kundnöjdhetsenkäten hösten 2023 utredde vi hur nöjda systemleverantörerna är med Kanta-tjänsterna. De som svarade var mest nöjda med dataskyddet och datasäkerheten, med de evenemang och utbildningar som ordnades och med att kommunikationen är aktuell. I specifikationerna och samtestningsprocessen tog de upp sådant som kunde förbättras.

31.1.2024, Meddelande - Vårdpersonal

Kundnöjdhetsenkäter 2023: Nöjdheten som helhet på god nivå inom social- och hälsovården och på apoteken – ändå utrymme för förbättringar på alla delområden

Hösten 2023 gjorde vi åter en kundnöjdhetsenkät om Kanta-tjänsterna som riktades till representanter för såväl apoteken som social- och hälsovården. Som helhet var nöjdheten på en mycket god nivå, men till exempel utvecklingen av tjänsterna gav upphov till kritiska synpunkter.

24.1.2024, Meddelande - Medborgare

MittKanta beviljades symbolen Selkeästi meille

Den nationella webbtjänsten MittKanta förnyas och blir tillgängligare och lättare att använda. De som gjorde användartestningen för projektet Selkeästi meille (Begripligt för alla) testade det nya MittKanta och tjänsten beviljades symbolen Selkeästi meille.

4.1.2024, Meddelande - Medborgare

Över en miljon medborgare har redan kvitterat användningen av uppgifter i MittKanta

Efter slutet av november har varje användare av MittKanta fått ett meddelande om användningen av uppgifter inom social- och hälsovården. Meddelandet skickades eftersom tillståndet för utlämnande förnyas. I fortsättningen möjliggör tillståndet för utlämnande att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan utöver MittKanta-uppgifter även överlämna patientuppgifter i pappersform till en annan aktör inom hälso- och sjukvården.

21.12.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Ny förbudsblankett för patientdatasystem 2.1.2024 – hur gå till väga inom hälso- och sjukvården om ibruktagandet fördröjs?

Kunden kan i fortsättningen begränsa utlämnandet av sina patientuppgifter mångsidigare än tidigare. Ändringen är genomförd med en förnyad förbudsblankett. Tjänstetillhandahållarna ska börja använda förbudsblanketten i sina system efter årsskiftet, så att det vid utlämnandet av uppgifter går att beakta de nya förbud som kunden utfärdat.

19.12.2023, Meddelande - Medborgare

En person som står under intressebevakning kan nu ge sin förtroendeperson rätt att uträtta ärenden i MittKanta

En myndig person som förordnats till intressebevakning kan nu ge en annan person fullmakt att uträtta ärenden i MittKanta. Ändringen är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projekt som främjar intressebevakarnas och intressebevakningsfullmäktiges uträttande av ärenden för någon annans räkning i webbtjänsterna.