Inköp av läkemedel med utländskt recept

Inköp av läkemedel med utländskt recept

I Finland blir det gradvis möjligt att ta ut läkemedel med ett elektroniskt recept som utfärdats i ett annat europeiskt land. För tillfället kan läkemedel köpas med estniska, kroatiska, polska, portugisiska och spanska elektroniska recept.

Du kan ta ut läkemedel på apoteket med ett elektroniskt recept som utfärdats i ditt hemland, om ditt land har beredskap att skicka receptuppgifter till Finland.

För tillfället kan läkemedel köpas med

  • estniska
  • kroatiska
  • polska
  • portugisiska
  • spanska elektroniska recept.

Fler länder kommer med senare. Du kan ta ut läkemedel på alla apotek i Finland.

Bekanta dig med informationen om hur dina uppgifter behandlas när du köper receptbelagda läkemedel på apotek i Finland med ett elektroniskt recept (pdf) 

Rutinerna i fråga om samtycke och förbud i samband med elektroniska recept varierar i olika länder. Om det i ditt land krävs samtycke för att lämna ut receptuppgifter till apotek i ett annat land, ska du först ge ditt samtycke innan du uppsöker ett apotek i Finland. Recept som du eventuellt belagt med förbud mot utlämnande kan inte expedieras i Finland.

Du kan också ta ut läkemedel i Finland med ett skriftligt recept som utfärdats i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz.

Att ta ut läkemedel på ett finskt apotek

När du tar ut läkemedel med ett elektroniskt recept måste du själv besöka apoteket. Ta med dig ett fotoförsett identitetsbevis, det vill säga pass eller identitetskort. Till exempel kan du ta ut läkemedel med ett estniskt elektroniskt recept, om receptet är utfärdat med en estnisk personbeteckning och du har estniskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Följande läkemedel kan du inte köpa i Finland:

  • narkotika
  • vissa läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet.

Varje land kan också besluta att lämna andra läkemedel utanför tjänsten. 

Att sköta ärenden för någon annan är inte möjligt, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna. Om den minderåriga kunden är med på apoteket är det i princip möjligt att sköta ärendet. Det förekommer dock skillnader mellan olika länder i förmedlingen av minderårigas receptuppgifter via tjänsten.

En förutsättning för att ett läkemedel ska kunna expedieras på apoteket är att receptet uppfyller de krav som ställs i finsk lag och att läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland.

Läkemedelssortimentet varierar i olika länder. Observera att grunderna för läkemedelsutbyte kan vara annorlunda i Finland än i ditt hemland. Apoteket expedierar läkemedlen i enlighet med finsk lag. 

Om det inte lyckas att ta ut läkemedel på apoteket med det ursprungliga receptet och behovet av läkemedel är akut, ska du vända dig till hälso- och sjukvården i Finland.

Tills vidare kan du inte få direktersättning för läkemedel som du tagit ut i Finland. Beroende på din situation kan du ansöka om ersättning i efterhand i ditt bosättningsland eller från FPA. Därför ska du spara dokument, kvitton och skyddsförpackningar som gäller läkemedlen.

Min hälsa @ EU -logo med EU-flaggan. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.

Läs mer