Chatbot-upotus

Köpa läkemedel med utländskt recept

Köpa läkemedel med utländskt recept

Du kan köpa receptbelagda läkemedel i Finland med antingen ett pappersrecept eller ett elektroniskt europeiskt recept. För närvarande kan läkemedel köpas i Finland med elektroniskt recept från några få länder.

Du kan köpa receptbelagda läkemedel i Finland

Du kan köpa läkemedel med ett utländskt recept på vilket apotek som helst i Finland. 

Fler länder kommer i framtiden att omfattas av det elektroniska europeiska receptet.

Läs hur dina uppgifter behandlas när du köper receptbelagda läkemedel med elektroniskt recept på ett apotek i Finland (pdf).

Sköta ärenden på apotek i Finland 

Ge ditt samtycke innan du sköter ärenden

Förfarandena för samtycke i fråga om elektroniska recept varierar från land till land. Om det i ditt land krävs samtycke till att dina receptuppgifter får lämnas ut till apotek i ett annat land, ge ditt samtycke innan du sköter ärenden på ett apotek i Finland.

På apoteket 

När du köper läkemedel med ett utländskt elektroniskt recept måste du själv besöka apoteket. Ta med dig ditt pass eller ett fotoförsett identitetsbevis till apoteket. Olika länder kan också ha andra krav för att man ska få läkemedel. Kontrollera dem hos myndigheterna i det land där du har fått receptet. 

Du kan även köpa receptbelagda läkemedel med ett pappersrecept som gjorts upp i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz. Läs mer om att sköta ärenden med pappersrecept: Användning av utländska recept i Finland (EU-halsovard.fi).

Sköta ärenden för någon annan

Du kan i regel sköta ärenden för ett barn med ett elektroniskt europeiskt recept. Barnet måste då vara med på apoteket. Det finns dock skillnader mellan olika länder när det gäller förmedlingen av receptuppgifter om minderåriga till Finland. 

Det är inte möjligt att sköta ärenden för en myndig person.

Begränsningar i fråga om att sköta apoteksärenden i Finland 

Du kan köpa ett läkemedel med ditt utländska recept i Finland om 

  • receptet uppfyller kraven i finsk lagstiftning 
  • läkemedlet har försäljningstillstånd i Finland. 

Följande läkemedel kan du inte köpa i Finland:

  • narkotika 
  • vissa läkemedel som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet 
  • läkemedel som tillverkas på apoteket 
  • förpackningar som innehåller flera olika preparat. 

Observera att 

Hur ska jag göra om det uppstår problem? 

Om det inte går att köpa läkemedlet på apoteket och du snabbt behöver läkemedlet, kontakta hälso- och sjukvården i Finland.

Ansökan om läkemedelsersättning

Tills vidare kan du inte få ersättning direkt på apoteket för läkemedel som köpts i Finland med ett elektroniskt europeiskt recept. Beroende på din situation kan du ansöka om ersättning i efterhand i ditt bosättningsland eller i Finland via FPA. Spara för detta ändamål läkemedelsrelaterade dokument, kvitton och skyddsförpackningar.

Vanliga frågor om köp av läkemedel med ett utländskt elektroniskt recept 

Du kan köpa läkemedlet i Finland om du har ett spanskt sjukförsäkringskort med foto. Om ditt spanska sjukförsäkringskort inte innehåller något foto, visa dessutom upp pass eller fotoförsett identitetsbevis på apoteket. 

Tänk också på att Spanien dessutom kan ha andra krav i fråga om att få ut läkemedlet. Kontrollera dem hos de spanska myndigheterna. 

Om du inte har ett spanskt sjukförsäkringskort och behöver läkemedlet snarast, kontakta hälso- och sjukvården i Finland för att få ett nytt recept.

Du kan sköta ärenden med ditt elektroniska recept på ett apotek i Finland om du har båda följande: 

  • estnisk personbeteckning  
  • en registrerad adress i Estland. 

Dessutom behöver du ett estniskt pass eller ett fotoförsett identitetsbevis. 

Tänk också på att Estland dessutom kan ha andra krav för att du ska få ut läkemedlet. Kontrollera dem hos de estniska myndigheterna. 

Om du inte uppfyller kraven ovan och du behöver läkemedlet snarast, kontakta hälso- och sjukvården i Finland för att få ett nytt recept.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.4.2024