Chatbot-upotus

Sköta ärenden på apotek

Sköta ärenden på apotek

Du kan hämta ut dina receptbelagda läkemedel på vilket apotek som helst. Apoteket kontrollerar i Kanta-tjänsterna vilka läkemedel som har förskrivits för dig och du får ditt läkemedel.

Läkemedelsförskrivaren sparar receptet elektroniskt i Kanta-tjänsterna. På apoteket hämtas dessa uppgifter från Kanta-tjänsterna. 

Du får ditt läkemedel på apoteket genom att visa till exempel FPA-kort, identitetsbevis eller körkort. Du kan också hämta ut ditt läkemedel med den patientanvisning som du har fått på läkarmottagningen. 

Du kan besöka vilket apotek som helst. Med ett recept för sjukhusapotek får du ut ditt läkemedel endast på sjukhusapotek.

Förnya recept på apoteket

Du begära att få ett recept förnyat på apoteket. Därifrån skickas begäran om förnyelse till den enhet inom hälso- och sjukvården där du får vård. Apoteken kan ta ut en avgift för att sända en begäran om förnyelse.

Du ser status för receptförnyelsen i MittKanta eller du kan fråga om saken på apoteket. Om du lämnar ditt telefonnummer när du gör begäran om förnyelse får du ett meddelande via SMS när din begäran har behandlats.

Du kan också förnya ditt recept i MittKanta.

Direktersättning på apoteket

Vanligtvis får du ersättning för ditt läkemedel direkt på apoteket, när apoteket elektroniskt kontrollerar din rätt till ersättning hos FPA. Ersättningen betalas för en läkemedelsmängd för högst 3 månader.

Sköta ärenden för någon annan 

När en annan person hämtar ut ditt läkemedel på apoteket behöver hen ha ditt FPA-kort eller patientanvisningen för ditt recept med sig. Du kan också i Suomi.fi-tjänsten ge hen fullmakt att sköta apoteksärenden för dig.   

Det är också möjligt att sköta andra receptrelaterade ärenden för din räkning med antingen elektronisk eller skriftlig fullmakt.

Utskriven sammanställning och kopia för utlandsresa 

Du kan be apoteket skriva ut en sammanställning av alla eller utvalda recept. Om du har förbjudit att uppgifter om vissa recept lämnas ut, det vill säga du har meddelat förbund mot utlämnande av receptuppgifter, skrivs dessa recept inte ut i sammanställningen som du får på apoteket. Apoteken kan ta ut en avgift för att skriva ut sammanställningar. 

När du reser utomlands kan du be apoteket skriva ut en utredning om de receptbelagda läkemedel du använder.  

Vilka dokument som behövs och förfarandena för import av personliga läkemedel varierar från land till land, så ta reda på dessa innan du reser. 

Med en utskriven sammanfattning eller en kopia av ett recept som ges för en utlandsresa kan man inte köpa läkemedel på apoteket.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.4.2024