Chatbot-upotus

Uppgifter om socialservice

Uppgifter om socialservice

I framtiden kan du se inte bara dina hälso- och sjukvårdsuppgifter, utan också uppgifter om din socialservice i MittKanta. Uppgifterna börjar visas successivt i MittKanta åren 2023–2026.

De första uppgifterna om socialservice visas i MittKanta uppskattningsvis hösten 2023. Det krävs tekniska ändringar i informationssystemen inom socialvården för att uppgifterna ska kunna visas. Gamla klientuppgifter som lagrats i Kanta-tjänsterna tidigare visas inte i MittKanta. Den yrkesutbildade person som sköter dina ärenden inom socialvården ger närmare information om när dina uppgifter visas i MittKanta.

Uppgifter om socialservice visas i MittKanta så småningom
I MittKanta syns för närvarande endast klientuppgifter från socialvårdstjänster i Södra Karelens och Norra Österbottens välfärdsområden. Uppgifter börjar stegvis synas från olika socialvårdstjänster.
 
I andra välfärdsområden börjar uppgifterna visas senare.

När syns uppgifter om socialservice i MittKanta?

Alla uppgifter om socialservice kommer inte att visas i MittKanta samtidigt. Uppgifterna kan visas när socialvårdsaktören har anslutit sig till Kanta-tjänsterna och gjort de ändringar som behövs i sitt informationssystem.

Uppgifterna om socialservice kommer in i MittKanta successivt under åren 2023–2026, det vill säga alla uppgifter visas inte omedelbart. 

I fortsättningen visas i MittKanta uppgifter om all socialservice:

  • tjänster för barnfamiljer
  • tjänster för äldre
  • tjänster för personer i arbetsför ålder
  • barnskydd
  • tjänster för personer med funktionsnedsättning.
  • missbrukar- och beroendetjänster
  • familjerättsliga tjänster

Vilka uppgifter från socialservicen sparas i Kanta-tjänsterna?

I MittKanta kan man läsa de klientuppgifter inom socialservicen som en yrkesutbildad person inom socialvården har lagrat i Kanta-tjänsterna. Uppgifterna visas i den form som de hos socialvårdsaktören har lagrats i Kanta-tjänsterna. Om du upptäcker brister eller fel i dina uppgifter ska du kontakta den yrkesutbildade person inom socialvården som sköter dina ärenden. Socialvården gör de nödvändiga rättelserna i uppgifterna i sitt eget klientdatasystem, och uppgifterna uppdateras därifrån i MittKanta.

Kanta-tjänsterna möjliggör en smidig informationsöverföring mellan olika aktörer

När informationen överförs mellan olika socialvårdsaktörer kan dina ärenden skötas bättre och smidigare. Kanta-tjänsterna gör det möjligt att överföra information till exempel mellan olika välfärdsområden om du gett tillstånd för utlämnande av uppgifter.

När du ger ditt tillstånd får de yrkesutbildade personer inom socialvården som sköter dina ärenden se dina uppgifter. Uppgifterna börjar överföras successivt åren 2024–2025 då socialvårdsaktörerna har gjort de ändringar som behövs i sina informationssystem.

Du kan ge tillstånd för utlämnande av dina uppgifter i MittKanta.

Mer information

Sidan har uppdaterats 8.1.2024