Chatbot-upotus

Uppgifter om socialservice i MittKanta

Uppgifter om socialservice i MittKanta

I framtiden kan du se inte bara dina hälso- och sjukvårdsuppgifter, utan också uppgifter om din socialservice i MittKanta. Uppgifterna börjar visas successivt i MittKanta under 2023–2026.

Klienten eller en person som sköter ärenden för klientens räkning kan i MittKanta se

  • socialvårdshandlingar, såsom beslut, bedömningar av servicebehovet och klientplaner
  • uppgifter om när klientrelationen börjat
  • kontaktuppgifter till den egna kontaktpersonen.

Avdelningen Uppgifter om socialservice visas i MittKanta för var och en, även om det inte finns någon klientrelation inom socialservicen. Då anges det i MittKanta att det inte finns någon information i den avdelningen.

Uppgifter om socialservice visas i MittKanta stegvis
I MittKanta syns för närvarande endast klientuppgifter från socialvårdstjänster i Norra Österbottens, Södra Karelens och Päijänne-Tavastlands  välfärdsområden. Uppgifter börjar stegvis från olika socialvårdstjänster.
 
I andra välfärdsområden börjar uppgifterna visas senare.

När visas uppgifter om socialservice i MittKanta?

Alla uppgifter om socialservice kommer inte att visas i MittKanta samtidigt. Uppgifterna kan visas när socialvårdsaktören har anslutit sig till Kanta-tjänsterna och gjort de ändringar som behövs i sitt informationssystem.

Uppgifterna om socialservice kommer in i MittKanta successivt under 2023–2026, det vill säga alla uppgifter visas inte omedelbart.

I fortsättningen visas i MittKanta uppgifter om all socialservice:

  • tjänster för barnfamiljer
  • tjänster för äldre
  • tjänster för personer i arbetsför ålder
  • barnskydd
  • tjänster för personer med funktionsnedsättning
  • missbrukar- och beroendetjänster
  • familjerättsliga tjänster

Vilka uppgifter om socialservice visas i MittKanta?

I MittKanta visas de klientuppgifter inom socialservicen som en yrkesperson inom socialvården har sparat i Kanta-tjänsterna. Yrkespersoner inom socialvården ansvarar för att de uppgifter som visas i MittKanta har registrerats på rätt sätt.

Om det finns ett fel i uppgifterna i MittKanta

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter ska du kontakta den enhet inom social- och hälsovården som du har anlitat. Social- och hälsovården ansvarar för att uppgifterna registreras och rättas. Därför kan felaktiga uppgifter som visas i MittKanta inte uppdateras eller korrigeras i Kanta-tjänsterna.

Med hjälp av Kanta-tjänsterna överförs uppgifter från en yrkesperson till en annan

Dina ärenden kan skötas bättre och smidigare när uppgifterna överförs mellan yrkespersoner inom socialvården. Om du har gett tillstånd till att dina uppgifter lämnas ut, gör Kanta-tjänsterna det möjligt att överföra dina uppgifter till exempel mellan olika välfärdsområden och de yrkespersoner inom socialvården som sköter dina ärenden har möjlighet att se dina uppgifter.

Du kan ge tillstånd för utlämnande av dina uppgifter i MittKanta.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.5.2024