Media

Media

Kanta-tjänsternas kommunikation stöder medierna i alla frågor som gäller dess verksamhetsområde.

Kanta-tjänsternas kommunikation betjänar media vardagar kl. 9–16.

  • Pirjo Ikävalko, tfn 020 634 2743 – daglig kommunikation
  • Johanna Pääkkönen, tfn 020 634 1401 – webbkommunikation, grafisk planering och sociala medier
  • E-post: förnamn.efternamn@fpa.fi 

Den huvudsakliga kommunikationskanalen då det gäller Kanta-tjänsterna är wepplatsen www.kanta.fi. 
Allt material som publiceras, broschyrer, affischer och videor har samlats i Materialbanken. I Materialbanken kan man också ladda ner bl.a. logotyper.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 10.06.2018