Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

18/05/2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i maj 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

17/05/2022, Meddelande - Utvecklare

Felaktig anteckning vid bedömning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem i recept

Värdet 4 ”det är okänt om den minderåriga är beslutsförmögen, uppgifter lämnas inte till vårdnadshavarna” vid bedömning och anteckning av minderårigas beslutsförmåga orsakar problem vid expediering av recept. Enligt verksamhetsmodellen kan alternativet inte rekommenderas i samband med förskrivning eller förnyande av recept på läkemedel. Patientdataarkivet ska inte innehålla alternativ som valts som utgångsvärden i anslutning till bedömningen av minderårigas beslutsförmåga. Alternativen ska i stället beaktas av den som förskriver läkemedel.

26/04/2022, Blogg - Medborgare

Mina Kanta-sidorna följer med Katri Leino-Nzau även till Estland

På Mina Kanta-sidorna kan man se sina egna hälsouppgifter och recept, men sidorna kan även användas för annat. Katri Leino-Nzau köper receptbelagda läkemedel med ett elektroniskt recept från Estland och sköter också sin äldre mammas ärenden.

26/04/2022, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i april 2022

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

11/04/2022, Blogg

Mina Kanta-sidor allt populärare i kommunerna

De som använder Mina Kanta-sidor ökade år 2021 i antal med hela 39 procent jämfört med föregående år. Framför allt coronaintyget ökade användningen av Mina Kanta-sidor.