Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Aktuellt

30.11.2023, Meddelande - Medborgare

Tillståndet för utlämnande förnyas – alla får ett meddelande om ändringen i MittKanta eller inom hälso- och sjukvården

I fortsättningen möjliggör tillståndet för utlämnande till exempel att inte bara dina uppgifter i Kanta-tjänsterna utan också de uppgifter om dig som registrerats på papper rör sig när du anlitar hälso- och sjukvården. Information om den här ändringen finns i ett meddelande som finns tillgängligt i MittKanta från och med den 30 november 2023.

27.11.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Allt fler vårdnadshavare kan sköta sitt barns ärenden i MittKanta

I dag har redan 67 procent av organisationerna inom den offentliga hälso- och sjukvården infört en funktion som gör det möjligt att även visa uppgifter om barn över 10 år för vårdnadshavarna till exempel i MittKanta. Registreringen inom hälso- och sjukvården av barnets beslutsförmåga har också utvecklats i positiv riktning.

23.11.2023, Servicemeddelande - Systemutvecklare

Avbrott i Kanta-tjänsterna i december 2023

Här publicerar vi planerade uppdaterings- och serviceåtgärder som kan ge upphov till avbrott i tjänsterna under månaden. Vi beklagar de eventuella olägenheterna.

10.11.2023, Blogg - Systemutvecklare

Dags att utnyttja sammanställningar av centrala hälsouppgifter

Sammanställningar av centrala hälsouppgifter gör det lättare att hitta information i Kanta-tjänsterna. För att Kanta-tjänsternas fulla potential ska kunna uppnås måste patientdatasystemen utvecklas så att sammanställningarna kan användas.

1.11.2023, Meddelande - Vårdpersonal

Tre skyddshem har anslutit sig till Kanta-tjänsterna

Tre skyddshem har anslutit sig till Kanta-tjänsterna efter att ha deltagit i ett pilotförsök. Med omfattande åtkomsträtt till register rör sig informationen enkelt mellan skyddshemmen, och uppgifterna kan arkiveras i serviceanordnaren THL:s register.