Navigeringsmeny

Kundrelation och stöd

Anvisningar vid kundservice, använgning och störningar av Kanta-tjänster.

Kundrelation

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Anvisningar vid störningar

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd betjänar servicetillhandahållares och systemleverantörers stödenheter, medborgare som använder Mina Kanta-tjänsten vid tekniska problem samt användare av Kelain-tjänsten 24/7.

Åtgärder vid misstänkt personuppgiftsincident

Den här anvisningen är avsedd som stöd för tjänstetillhandahållarna i situationer där man har upptäckt eller misstänker en personuppgiftsincident i fråga om Kanta-tjänsterna. Anvisningen ska följas utöver tjänstetillhandahållarens egna dataskyddsanvisningar.

Utbildningar och möten

Med hjälp av utbildningsmaterialet kan organisationerna stärka de anställdas kunskaper om Kanta-tjänsterna. Materialet får användas fritt vid inskolning och personalmöten. FPA ordnar utbildning för yrkesutbildade personer inom offentlig och privat social- och hälsovård om verksamhetsmodellerna för användning av Kanta-tjänsterna i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Utbildningen ordnas i huvudsak på finska.

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven erbjuder aktuell information om Kanta-tjänsterna till systemleverantörer och aktörer inom social- och hälsovård. Nyhetsbreven utges på finska.

Vanliga frågor

Läs först vanliga frågor innan du skickar din fråga. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Kontakta oss

Frågor av allmän natur och respons kan lämnas i punkten Ge respons och fråga på ingångssidan.