Navigation Menu

Kundrelation och stöd

Kanta-palvelujen asiakkuuteen ja käyttöön sekä häiriötilanteisiin liittyvät ohjeet.

Coronainformation för professionella

Aktuellt om coronavirusläget för professionella

Kundrelation

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Anvisningar vid störningar

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd betjänar servicetillhandahållares och systemleverantörers stödenheter, medborgare som använder Mina Kanta-tjänsten vid tekniska problem samt användare av Kelain-tjänsten 24/7.

Toiminta tietoturvaloukkausepäilyssä

Ohje on tarkoitettu palvelujen antajan tueksi tilanteessa, jossa Kanta-palveluun liittyen on havaittu henkilötietojen tietoturvaloukkaus tai sen epäily. Sitä noudatetaan yhdessä palvelun antajan omien tietosuojaohjeiden lisäksi.

Utbildning

Kanta-tjänster webbskolor

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven erbjuder aktuell information om Kanta-tjänsterna till systemleverantörer och aktörer inom social- och hälsovård. Nyhetsbreven utges på finska.

Vanliga frågor

Läs först vanliga frågor innan du skickar din fråga. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Kontakta oss

Frågor av allmän natur och respons kan lämnas i punkten Ge respons och fråga på ingångssidan.