Navigeringsmeny

Kundrelation och stöd

Anvisningar vid kundservice, använgning och störningar av Kanta-tjänster.

Kundrelation

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Anvisningar vid störningar

Kanta-tjänsternas tekniska kundstöd betjänar servicetillhandahållares och systemleverantörers stödenheter, medborgare som använder Mina Kanta-tjänsten vid tekniska problem samt användare av Kelain-tjänsten 24/7.

Åtgärder vid misstänkt personuppgiftsincident

Den här anvisningen är avsedd som stöd för tjänstetillhandahållarna i situationer där man har upptäckt eller misstänker en personuppgiftsincident i fråga om Kanta-tjänsterna. Anvisningen ska följas utöver tjänstetillhandahållarens egna dataskyddsanvisningar.

Utbildningar och möten

Kanta utbildar är Kanta-tjänsternas utbildningshelhet för social- och hälsovårdsaktörer och apotek. Syftet med utbildningarna är att erbjuda yrkesutbildade personer information om Kanta-tjänsterna och om de nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna – smidigt på nätet.

Ändringar

I situationer med organisatorisk förändring är det viktigt att säkerställa kontinuiteten i anslutningarna till Kanta-tjänsten. Organisationens nya information uppdateras på Kanta Ekstranet.

Tekniska förbindelser

För en tjänstetillhandahållare som infört Kanta-tjänster öppnas rättigheter att använda tjänsterna. För rättigheterna behövs uppgifter om de tekniska förbindelser med vilka tjänstetillhandahållaren använder Kanta-tjänsterna.

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven erbjuder aktuell information om Kanta-tjänsterna till systemleverantörer och aktörer inom social- och hälsovård. Nyhetsbreven utges på finska.

Vanliga frågor

Läs först vanliga frågor innan du skickar din fråga. Där hittar du snabbt svar på många frågor.

Kontakta oss

Frågor av allmän natur och respons kan lämnas i punkten Ge respons och fråga på ingångssidan.