Förändringssituationer på apotek

Förändringssituationer på apotek

Ändringar som gäller apoteken ska anmälas till Kanta-tjänsterna. Uppdateringarna kan göras antingen på Kanta Extranätet eller med en blankett minst tre veckor före ändringen.

När det är fråga om att avstå från apotekstillstånd eller om en ändring som gäller anslutningspunkten för Recepttjänsten, ska detta anmälas med en blankett.

Apotekets namn- eller adressändring anmäls till Fimeas apoteksregister (Apteekkirekisteri), varifrån uppgifterna överförs till Kanta-tjänsterna.

Förändringssituationer är

Byte av apotekare

Om du inte tidigare har haft ett apotekstillstånd och tillståndet gäller ett befintligt apotek

​​Gör följande innan du tar över apoteket:

 1. ​​​​​Ange datum för övertagandet i Fimeas apoteksregister. För att ansökan ska kunna göras på Kanta Extranätet krävs att dagen för övertagandet har införts i apoteksregistret.
 2. Bli kund hos Kanta-tjänsterna och ta i bruk Recepttjänsten genom att fylla i ansökan elektroniskt på Kanta Extranätet under Palvelut ja asiakastiedot – Resepti (Tjänster och kunduppgifter – Recepttjänst).
  • Gör din ansökan ungefär 3 veckor innan du tar över ansvaret för apoteket. Ansökningen kan göras på Kanta Extranätet tidigast 30 dagar före övertagande.
  • Du får ett meddelande till din e-post när din kundrelation har godkänts. 
 3. Anslut dig till direktersättningsförfarandet (fpa.fi)
 4. Uppdatera uppgifterna om dig själv och apotekets kontaktpersoner under Apotek på Kanta Extranätet genast när du har tagit över apoteket. Så här ser du till att få alla meddelanden som gäller Recepttjänsten.

Om du tidigare har haft ett apotekstillstånd och det nya tillståndet gäller ett befintligt apotek

Vidta följande åtgärder innan du tar över apoteket:

 1. Ange datum för övertagandet i Fimeas apoteksregister.
 2. Din tidigare förbindelse till Recepttjänsten gäller, så du behöver inte göra någon anmälan till Kanta-tjänsterna.  
 3. Anmäl bytet av apotekare i anslutning till direktersättningsavtal till FPA:s försäkringsdistrikt med blanketten för meddelande av förändringar (fpa.fi)
 4. Uppdatera uppgifterna om dig själv och apotekets kontaktpersoner under Apotek på Kanta Extranätet genast när du har tagit över apoteket. Så här ser du till att få alla meddelanden som gäller Recepttjänsten.

Om du har två apotek och avstår från ett av dem

Vidta följande åtgärder:

 1. Uppdatera vid behov uppgifterna om dig själv och apotekets kontaktpersoner under Apotek på Kanta Extranätet.
 2. Meddela om bytet av apotekare till FPA:s försäkringsdistrikt på blanketten för meddelande av förändringar (fpa.fi).

Apoteket sänder ingen anmälan om uppsägningen till Kanta-tjänsterna. Kanta-tjänsterna får informationen om bytet av apotekare från Fimeas Apoteksregister.

Om du avstår från apotekstillståndet och slutar som apotekare

Vidta följande åtgärder innan du slutar som apotekare:

 1. Säg upp Recepttjänsten med blanketten för anmälan om uppsägning av Kanta-tjänster (pdf) ungefär 3 veckor före dagen då du avgår. Fyll i ditt namn och apotekarens OID-kod i kunduppgifterna. Skriv under och skicka blanketten per post till FPA:s Kanta-tjänster.
 2. Uppdatera dina egna uppgifter och faktureringsadressen för avslutningsräkning för användning av Kanta-tjänsterna på Kanta Ekstranätet under Apotek.
 3. Meddela också det försäkringsdistrikt som sköter ärenden som gäller apoteksredovisning.

Ändring av tekniska uppgifter om apoteket

Meddela ändringar i apotekets tekniska uppgifter på blanketten för meddelande av  förändringar.

Ändringar i de tekniska uppgifterna är till exempel:

 • ändring av IP-adressen för dataförbindelsen
 • Införande av en ny anslutningspunkt (till exempel ett nytt filialapotek)
 • avslutande av en anslutningspunkt (till exempel avslutande av ett filialapoteks verksamhet)
 • byte av apotekssystem.

Skicka meddelandet om förändring till Kanta-tjänsterna per e-post kanta@kanta.fi senast 3 veckor innan de nya uppgifterna börjar gälla.

Grundande av ett nytt apotek

Vidta följande åtgärder innan du grundar ett nytt apotek:

 1. Anmäl datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister. En förutsättning för att ansökan ska kunna behandlas i Kanta-tjänsterna är att dagen för övertagandet har införts i apoteksregistret.
 2. Anmäl dagen för övertagandet av apoteket till Kanta-tjänsterna kanta@kanta.fi.
 3. Om du inte tidigare har haft apotekstillstånd, ansluter du dig till Kanta-tjänsterna och tar i bruk Recepttjänsten genom att fylla i ansökan på Kanta Ekstranätet under Tjänst – Recept ungefär 3 veckor innan du tar över apoteket.
 4. Om du tidigare har haft ett apotek fortsätter Kanta-kundrelationen och förbindelsen till Recepttjänsten även i ditt nya apotek.
 5. Skicka in uppgifterna om apotekets anslutningspunkt med hjälp av blanketten för anmälan om ändring av tekniska uppgifter om apotek ungefär 3 veckor innan apoteket öppnas.
 6. Begär så kallade FPA-koder för ditt apotek och anslut dig till FPA:s direktersättningsförfarande (fpa.fi).
 7. Uppdatera uppgifterna om dig själv och apotekets kontaktpersoner under Apotek på Kanta Extranätet genast när du har tagit över apoteket. Så här ser du till att få alla meddelanden som gäller Recepttjänsten.

Ändring av apotekets status

Meddela i följande situationer ändringar i apotekets status:

 • huvudapoteket ändras till filialapotek
 • filialapoteket ändras till huvudapotek
 • du inrättar ett nytt filialapotek
 • filialapoteket övergår till ett annat huvudapotek.

Anmälan till Kanta-tjänsterna görs per e-post kanta@kanta.fi.

Om det sker förändringar i huvud- eller filialapotekets tekniska uppgifter, anmäl dem till Kanta-tjänsterna genom ändringsanmälan (se ändring av de tekniska uppgifterna om apoteket).

Nedläggning och stängning av apotek

Apotekaren meddelar Kanta-tjänsterna att huvud- eller filialapotekets verksamhet upphör eller att apoteket stängs och skickar samtidigt en ändringsanmälan med begäran om att de tekniska uppgifterna ska raderas (se ändring av de tekniska uppgifterna om apoteket).

Under en tillfällig stängning av apoteket avbryts förbindelsen till Receptcentret på apotekarens begäran. Förbindelsen till Receptcentret öppnas på apotekarens begäran eller om apotekaren byts ut under avbrottet, då den nya apotekaren tar över apoteket. Den tillfälliga stängningen syns inte i apoteksregistret.

Om apotekaren slutar som apotekare, följ anvisningen i punkten om byte av apotekare och avstående från apotekstillstånd.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 3.11.2023