Ändringar

Ändringar

Vid förändringssituationer i organisationen är det viktigt att säkerställa kontinuiteten i förbindelserna till Kanta-tjänsterna. De nya uppgifterna om organisationen ska uppdateras på Kanta Extranätet.

Det är kundens skyldighet att upprätthålla sina uppgifter som gäller användningen av Kanta-tjänsterna. Detta sker bl.a. genom att se till att kunduppgifterna på Kanta Extranätet (ekstra.kanta.fi/sv) samt registeruppgifterna i nödvändiga register är uppdaterade.

Man loggar in på Kanta Extranätet med Suomi.fi-fullmakter. Kundorganisationens administratör gör klokt i att om möjligt ge fler än en person i organisationen Suomi.fi-fullmakt som ger rätt att använda Kanta Extranätet, så att ansvaret för att kunduppgifterna är korrekta inte bara vilar på en enda person. 

Personuppgiftsansvar

Den enhet som sparat uppgifter i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården är personuppgiftsansvarig för de uppgifter enheten producerat. Vid organisationsförändringar ska den personuppgiftsansvarige se till att uppgifterna om personuppgiftsansvarig för de arkiverade uppgifterna ändras så att de motsvarar den nya situationen. 

Anvisningar för förändringssituationer

Deletapperna i en organisationsförändring

Sidan har uppdaterats 26.05.2021

Undersidor för delen Ändringar