Förändringssituationer

Förändringssituationer

Tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården samt apotek som använder Kanta-tjänster ska anmäla till Kanta-tjänsterna om förändringar som påverkar användningen av tjänsterna.

Exempel på förändringar som påverkar användningen av Kanta-tjänsterna 

  • kontaktpersoner byts ut
  • informationssystem eller tekniska anslutningspunkter byts ut
  • förändringar i organisationens verksamhet 
  • organisationens verksamhet upphör.

I den här avdelningen hittar du anvisningar för olika målgrupper om vad som ska göras i förändringssituationer.

Sidan har uppdaterats 26.10.2021

Undersidor för delen Ändringar