Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Tillhandahållarna av hälsovårdstjänster samt apoteken har lagstadgad skyldighet att använda Kanta-tjänsterna. I och med den nya kunduppgiftslagen ska Tjänstetillhandahållare inom socialvården ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna inom övergångstiderna .

Kundrelationen till Kanta-tjänsterna börjar i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk, när en person(er) med firmateckningsrätt för kunden undertecknar förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna.

Genom sin underskrift förbinder sig kunden att iaktta de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna. Kundrelationen är i kraft så länge Kunden har någon Kanta-tjänst i bruk. Uppgifterna om kundrelationen underhålls på Kanta Extranätet.

Gällande tjänstebeskrivningar och andra kunddokument

Sidan har uppdaterats 16.1.2024

Undersidor för delen Kundrelation