Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Tillhandahållarna av hälsovårdstjänster samt apoteken har lagstadgad skyldighet att använda Kanta-tjänsterna. För både offentliga och privata socialvårdsorganisationer är det tills vidare frivilligt att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården.

Kundrelationen till Kanta-tjänsterna börjar i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk, när en person(er) med firmateckningsrätt för kunden undertecknar förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna.

Genom sin underskrift förbinder sig kunden att iaktta de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna. Kundrelationen är i kraft så länge Kunden har någon Kanta-tjänst i bruk. Uppgifterna om kundrelationen underhålls på Kanta Extranätet.

Sidan har uppdaterats 27.08.2020

Undersidor för delen Kundrelation