Tekniska förbindelser

Tekniska förbindelser

För en tjänstetillhandahållare som infört Kanta-tjänster öppnas rättigheter att använda tjänsterna. För rättigheterna behövs uppgifter om de tekniska förbindelser med vilka tjänstetillhandahållaren använder Kanta-tjänsterna. Ibland behöver informationssystemets tekniska funktion testas i produktionsmiljö när Kanta-tjänsterna redan används.

När tjänsterna införs

När en tjänstetillhandahållare inför Kanta-tjänster samlar man genom anslutningsansökan in uppgifter om det system och den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder tjänsten med. Den organisation som administrerar anslutningspunkten anmäler anslutningspunktens identifikationsuppgifter och uppgifter om teleförbindelserna till Kanta-tjänsten.

När tjänsterna redan används

Tjänstetillhandahållare som använder Kanta-tjänster kan blir tvungna att säkerställa att deras informationssystem tekniskt fungerar som de ska också då Kanta-tjänsterna redan används.

I sådana situationer kan tjänstetillhandahållaren behöva kontrollera funktionerna i informationssystemet i produktionsmiljön. Då kan åtgärderna synas också i produktionen av Kanta-tjänsterna exempelvis i form av meddelandetrafik.

Sidan har uppdaterats 22.9.2023