Tekniska förbindelser

Tekniska förbindelser

För en tjänstetillhandahållare som infört Kanta-tjänster öppnas rättigheter att använda tjänsterna. För rättigheterna behövs uppgifter om de tekniska förbindelser med vilka tjänstetillhandahållaren använder Kanta-tjänsterna.

När en tjänstetillhandahållare inför Kanta-tjänster samlar man genom anslutningsansökan in uppgifter om det system och den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder tjänsten med. Den organisation som administrerar anslutningspunkten anmäler anslutningspunktens identifikationsuppgifter och uppgifter om teleförbindelserna till Kanta-tjänsten.