När kundrelationen till Kanta-tjänsterna upphör

När kundrelationen till Kanta-tjänsterna upphör

När användningen av Kanta-tjänster upphör ska tjänstetillhandahållarens förbindelse angående användningen av tjänsterna sägas upp.

En tjänstetillhandahållare som har infört en Kanta-tjänst kan säga upp användningen av tjänsten till exempel i samband med

  • nedläggning av verksamheten
  • omorganisering av verksamheten
  • företagsförvärv
  • någon annan förändringssituation.

Den förbindelse som en tjänstetillhandahållare ingått ska sägas upp om det inte längre är aktuellt att använda Kanta-tjänsten i den tjänstetillhandahållares namn som ingått förbindelsen.

Kanta-tjänsterna sägs upp med en anmälan om Uppsägning av Kanta-tjänster (pdf). Den skickas per e-post till adressen kanta@kanta.fi. 

Sidan har uppdaterats 8.12.2023