När kundrelationen till Kanta-tjänsterna upphör

När kundrelationen till Kanta-tjänsterna upphör

När användningen av Kanta-tjänster upphör ska tjänstetillhandahållarens förbindelse angående användningen av tjänsterna sägas upp.

En tjänstetillhandahållare som har infört en Kanta-tjänst kan säga upp användningen av tjänsten till exempel i samband med

  • nedläggning av verksamheten
  • omorganisering av verksamheten
  • företagsförvärv
  • någon annan förändringssituation.

Den förbindelse som en tjänstetillhandahållare ingått ska sägas upp om det inte längre är aktuellt att använda Kanta-tjänsten i den tjänstetillhandahållares namn som ingått förbindelsen.

Blanketten för anmälan om uppsägning finns på Kanta Extranätet. Man kan också begära blanketten genom att skicka e-post till kanta@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 26.10.2021