Navigeringsmeny

Arkitektur

Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset Kanta-palvelut.

Klientuppgiftslagen: Hantering av utlämnande av uppgifter

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (Klientuppgiftslagen) förnyas eventuellt våren 2021. Detta medför också förändringar i specifikationerna som gäller Kanta-tjänsternas utlämnande av klient- och patientuppgifter samt hantering av utlämnande.

Kanta-arkitekturen

Kanta-arkkitehtuuri on kansallisten terveydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli.

Öppen källkod

Kanta CDA-APIn lähdekoodi julkaistaan Github-palveluun.

Publiceringstidtabell

Kanta-palvelujen julkaisusuunnitelma palvelujen kehittämisestä.

Certifiering, väsentliga krav och egenkontroll

Sertifiointi on prosessi, jonka kautta todennetaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttäminen. Sertifiointi koskee Kanta-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä ja Kanta-välityspalveluita.

Stöd till informationssystemleverantörer

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.