Menyvisning

Arkitektur

De riksomfattande Kanta-tjänsterna är en central del av helhetsarkitekturen för social- och hälsovården.

Kanta-arkitekturen

Kanta-arkitekturen är helheten av riksomfattande elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster och modellen för administration av den.

Publiceringstidtabell

Kanta-tjänsternas publiceringsplan i fråga om tjänsteutveckling.

Stöd till informationssystemleverantörer

Samarbetsmöte för leverantörerna av patient-, kunddata- och apotekssystem där det ges information om utvecklingen av Kanta-tjänsterna och deras funktioner.

Certifiering och väsentliga krav

Syftet med certifieringsprocessen är att verifiera överensstämmelsen med de väsentliga krav på funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet som Institutet för hälsa och välfärd fastställt för informationssystem som ansluts till Kanta-tjänsterna, välbefinnandeapplikationer, Kanta-förmedlingstjänster och andra informationssystem som ska certifieras.