Menyvisning

Arkitektur

De riksomfattande Kanta-tjänsterna är en central del av helhetsarkitekturen för social- och hälsovården.

Kanta-arkitekturen

Kanta-arkitekturen är helheten av riksomfattande elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster och modellen för administration av den.

Publiceringstidtabell

Kanta-tjänsternas publiceringsplan i fråga om tjänsteutveckling.

Stöd till informationssystemleverantörer

Samarbetsmöte för leverantörerna av patient-, kunddata- och apotekssystem där det ges information om utvecklingen av Kanta-tjänsterna och deras funktioner.