Navigeringsmeny

Arkitektur

De riksomfattande Kanta-tjänsterna är en central del av helhetsarkitekturen för social- och hälsovården.

Kanta-arkitekturen

Kanta-arkkitehtuuri on kansallisten terveydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli.

Publiceringstidtabell

Kanta-palvelujen julkaisusuunnitelma palvelujen kehittämisestä.

Certifiering, väsentliga krav och egenkontroll

Sertifiointi on prosessi, jonka kautta todennetaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttäminen. Sertifiointi koskee Kanta-palveluihin liittyviä tietojärjestelmiä ja Kanta-välityspalveluita.

Stöd till informationssystemleverantörer

Potilas-, asiakastieto- ja apteekkijärjestelmätoimittajien yhteistyökokous, jossa tarjotaan Kanta-palvelujen ja niiden toiminnallisuuksien kehittämiseen liittyvää tietoa.