Stöd till informationssystemleverantörer

Stöd till informationssystemleverantörer

Samarbetsmöten och andra stödmöten för systemleverantörer.

För systemleverantörer ordnar FPA samarbetsmöten och stödmöten, vars syfte är att erbjuda information och stöd bland annat i frågor som rör utvecklingen av Kanta-tjänsterna och deras funktioner samt specifikationer.

Informationen om evenemang flyttas till evenemangskalendern
En evenemangskalender som innehåller alla evenemang och utbildningar inom Kanta-tjänsterna har publicerats på webbplatsen kanta.fi. I fortsättningen lägger vi ut information om it-systemleverantörernas alla evenemang inklusive material i kalendern.
 

Samarbetsmöten för leverantörer

Samarbetsmötet för leverantörer av patient- och klientdatasystem och apotekssystem erbjuder information om utvecklingen av Kanta-tjänsterna och deras funktioner.

Kanta-tjänsterna skapas med hjälp av en bred nätverksgrupp på nationell nivå. Samarbetsmötet för leverantörer och frågetimmarna angående utvecklingen av olika Kanta-tjänster sammanfattar de kommande ändringarna i kompakta paket. Till samarbetsmötena för leverantörer kallas också de övriga nationella aktörerna som är involverade i utvecklingen och underhållet av Kanta-tjänsterna. Standardmedlemmar är bl.a. Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) och Valvira.

Mötena går på finska och även materialet finns endast på finska.

Delta i verksamhetsutvecklingen

Kallelse till samarbetsmötena för leverantörer skickas till de experter hos informationssystemleverantörerna som har meddelat sina kontaktuppgifter till kantakehitys@kanta.fi med tanke på mötena.

"Info för leverantörer av socialvårdens informationssystem" materialet från tillfället delas genom Teams-arbetskonto med dem som anmält sig. Förhandsfrågor kan skickas genom Teams-arbetskontot. Skriv in dina frågor på sidan med rubriken "Ennakkokysymykset". 

Stöd i anslutning till Datalagret för egna uppgifter 

Möten som behandlar informationsinnehållet i Datalagret för egna uppgifter finns på föreningen HL7 Finlands webbplats.

Applikationsutvecklare som skapar välbefinnandeapplikationer för anslutning till Datalagret för egna uppgifter får stöd av den öppna kommunikations-communityn Finnish PHR chat, där man kan ställa och kommentera frågor som rör ämnet. Communityns samtalsspråk är engelska.

Övrigt stöd till systemleverantörer

Möten ordnas bland annat i anslutning till Klientdataarkivet för socialvården samt mun- och tandvården i Patientdataarkivet. På den finskspråkiga sidan finns en uttömmande lista över möten som riktar sig till systemleverantörer.

Sidan har uppdaterats 6.9.2023

Undersidor för delen Stöd till informationssystemleverantörer