Publiceringstidtabell

Publiceringstidtabell

Publiceringsplan för utveckling av Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsternas publiceringsplan innehåller tidtabeller för utveckling av funktioner som överensstämmer med kraven i förordningen om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och annan lagstiftning inom Kanta-tjänsterna samt tidsgränser för införandet av tjänsterna för aktörer inom hälso- och sjukvården.

Tidtabellen (pdf) endast på finska.

Sidan har uppdaterats 22.05.2020