Publiceringstidtabell

Publiceringstidtabell

Publiceringsplan för utveckling av Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsternas publiceringsplan innehåller tidtabeller för utveckling av funktioner som överensstämmer med kraven i förordningen om riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården och annan lagstiftning inom Kanta-tjänsterna samt tidsgränser för införandet av tjänsterna för aktörer inom hälso- och sjukvården.

Tidtabellen uppdateras 3-4 gånger per år.

Kanta-färdplan

Kanta-färdplan styr utvecklingen under de närmaste årent. Bekanta dig med social- och hälsovårdens färdplan för 2022-2025.

Sidan har uppdaterats 17.11.2023