Kanta-arkkitehtuuri

Kanta-arkkitehtuuri

Kanta-arkkitehtuuri on kansallisten terveydenhuollon sähköisten palveluiden kokonaisuus ja sen hallintamalli.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa alalle yhteiset toimintamallit, tietosisällöt ja tietojärjestelmäpalvelut. Niiden avulla varmistetaan asiakas- ja potilastietojen yhdenmukainen ja tietoturvallinen käsittely. 

Kokonaisarkkitehtuuria kehitetään yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri tukee ja ohjaa palvelujen tuottajia suunnittelemaan omia tiedonhallinnan toteutuksia. Keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuria ovat valtakunnalliset Kanta-palvelut. 

Voimassa olevat määritykset

Kanta.fi-sivustolla esitetään Kanta-arkkitehtuurin viitekehys, joka sisältää pääasiassa teknisiä määrityksiä Kanta-palveluun liittyvien järjestelmien tietosisällöllisen yhteensopivuuden, avointen rajapintojen sekä tietoturvallisen tiedonsiirron takaamiseksi. Kanta-palvelujen voimassaolevat määritykset -listaus kokoaa arkkitehtuuria toteuttavat määrittelyt yhteen paikkaan.

Osapuolitunnukset Kanta-sanomaliikenteessä

Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisopas

Kanta-sanomaliikenteen tietoturvan lisämäärittelyt

Kansallinen koodistopalvelu (Elisa CodeServer)

Sidan har uppdaterats 03.06.2018