Kakor på webbplatsen kanta.fi

Kakor på webbplatsen kanta.fi

Som i många andra webbtjänster används kakor också på webbplatsen kanta.fi. En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens terminal och lagrar information om besöket på webbplatsen kanta.fi.

Du kan godkänna eller förbjuda användningen av kakor. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och aktiveras automatiskt när du använder tjänsten. Du godkänner användning av kakor även när du öppnar chatten. Nödvändiga kakor kan du inte förbjuda. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

De kakor du väljer lagras i ett år. Om ett år tillfrågas du på nytt om du samtycker till att kakor används. Samtycke begärs också på nytt alltid när det görs ändringar i andra kakor än de som är nödvändiga. Dessutom kan du bli tvungen att välja kakor på nytt om du använder webbplatsen med olika webbläsare.

Dina egna kakinställningar

Ändra kakinställningarna

Kakor som används på kanta.fi

Nödvändiga kakor aktiveras automatiskt när du använder tjänsten. De garanterar att tjänsten fungerar på rätt sätt. Kakorna hjälper dig också att komma ihåg vilka val du har gjort. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som kan koppla samman tillfällig information med funktioner som utförs av användaren. Kakan är aktiv under sessionen.

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som avgör om användarens webbläsare stöder kakor och om kakor tillåts i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg det språk som användaren valt. Kakan lagras i ett år.

LFR_SESSION_STATE_20120
Kaka i publikationssystemet som identifierar en användare som är inloggad i tjänsten. Kakan är aktiv under sessionen.

i18nextLng (local storage)
Kaka för användargränssnittsprogram som gör att det språk som användaren väljer förblir detsamma under sessionen. Kakan gäller under sessionen.

AID-xxxx
För användare av skärmläsare och andra hjälpfunktioner poängteras vikten av att läsa störningsmeddelanden. Funktionen avaktiveras med hjälp av dessa kakor efter den första gången. Kakan gäller under sessionen.

KelaAA01a4c658
Kaka som har att göra med säkerställande av informationssäkerhet. Kakan gäller under sessionen.

KelaPerusKeksi
Kaka som har att göra med säkerställande av datakommunikationen. Kakan gäller under sessionen.

front-s-preventInactivityAction
Kaka för chattbott som identifierar användarens aktivitet. Kakan gäller under sessionen.

BoostIDy
Kaka för chattbott som fungerar som samtalsidentifierare. Kakan gäller under sessionen.

ppms_privacy_<appID>
En kaka som innehåller information om användarens val i kakbannern (status 1 när godkänd, status 0 annars). Kakan gäller i ett år. 

ppms_webstorage 
Information som liknar en kaka som sparar koder för sparade kakor i webbläsarens lokala lagringsutrymme (LocalStorage). Uppgifter för enskilda kakor raderas när kakan föråldras.

Vi använder verktyget Piwik Pro för att följa upp hur många som besöker vår webbtjänst, hur innehållet används och hur intressant det är. Informationen hjälper oss att utveckla användarnas upplevelse av webbtjänsten.

De uppgifter om besökaren som samlas in med hjälp av Piwik Pro är anonymiserade, det vill säga de kan inte användas som personuppgifter och kan inte kopplas till en viss person. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje parter.

stg_externalReferrer
Kaka för besökaruppföljning som tillfälligt lagrar adressen till den webbplats som har lett besökaren till webbplatsen kanta.fi. Kakan gäller under sessionen.

stg_last_interaction
Kaka för besökaruppföljning som lagrar en tidsstämpel från besökarens tidigare interaktion på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

stg_returning_visitor
Kaka för besökaruppföljning som för en besökare som återvänder till webbplatsen lagrar en tidsstämpel för besökarens föregående interaktion på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

stg_traffic_source_priority
Kaka för besökaruppföljning som anger vilken typ av tjänst som har lätt besökaren till webbplatsen. Kakan lagras i 30 minuter.

 

Sidan har uppdaterats 28.11.2023