Beställ broschyrer

Beställ broschyrer

Apotek och social- och hälsovårdsenheter kan beställa broschyren Bli bekant med MittKanta kostnadsfritt direkt från tryckeriet med den här blanketten. De tryckta broschyrerna kan beställas på finska och svenska.

Broschyrerna kan beställas i partier på jämna hundratal per språk, dock högst 3000 exemplar per beställning.

Dina kontaktuppgifter används endast för expediering och leverans av beställningen. Beställningen sköts av en utomstående avtalspartner till FPA. Beställningsregistret utplånas automatiskt 90 dagar efter inkommen beställning.

Letar du efter Bli bekant med MittKanta-broschyrer på andra språk? Broschyrer på andra språk (enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, arabiska, engelska, estniska, ryska, somaliska och sorani) kan printas ut från materialbanken som pdf-dokument.

MittKantas nytt skrivsätt
Mina Kanta-sidor har fått ett nytt skrivsätt MittKanta. Det nya namnet kommer att föras in i en del av materialet på de olika språken i samband med andra ändringar under året 2023.

Materiaalientilauslomake