Beställ broschyrer

Beställ broschyrer

Apotek och social- och hälsovårdsenheter kan beställa broschyren Bli bekant med MittKanta kostnadsfritt direkt från tryckeriet med den här blanketten. De tryckta broschyrerna kan beställas på finska och svenska.

Beställ den nya MittKanta-broschyren kostnadsfritt
Broschyren Bli bekant med MittKanta har förnyats. Kontrollera att vår senaste MittKanta-broschyr ligger framme på ditt verksamhetsställe och gör dig samtidigt av med de gamla broschyrerna. Du kan beställa nya broschyrer kostnadsfritt på den här sidan.

Broschyrerna kan beställas i partier på jämna hundratal per språk, dock högst 3000 exemplar per beställning.

Dina kontaktuppgifter används endast för expediering och leverans av beställningen. Beställningen sköts av en utomstående avtalspartner till FPA. Beställningsregistret utplånas automatiskt 90 dagar efter inkommen beställning.

Letar du efter Bli bekant med MittKanta-broschyrer på andra språk? Broschyrer på andra språk (enaresamiska, skoltsamiska, nordsamiska, engelska, estniska och ryska) kan printas ut från materialbanken som pdf-dokument.

Materiaalientilauslomake