Hur rör sig mina uppgifter i välfärdsområdena?

Hur rör sig mina uppgifter i välfärdsområdena?

I välfärdsområdena kan yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården vid behov använda dina uppgifter i större utsträckning än tidigare. Uppgifterna används dock endast i samband med vård eller service. MittKanta fungerar på samma sätt som hittills för alla användare i välfärdsområdena.

Läs och markera i MittKanta att du tagit emot informationen
 

Välfärdsområdena har inlett sin verksamhet, och därför får alla medborgare ett meddelande om hur användningen av deras uppgifter har förändrats inom social- och hälsovården och om vad Kanta-tjänsterna är. Det här meddelandet går under namnet information om Kanta-tjänsterna.

Hur markerar jag att jag tagit del av informationen om Kanta-tjänsterna?

Om du inte tidigare har fått den nya informationen om Kanta-tjänsterna, öppnas den som ett meddelande i MittKanta omedelbart när du loggat in.

Läs informationen om Kanta-tjänsterna och markera att du gjort det genom att kryssa för i rutan i slutet av meddelandet. Därefter kan du använda MittKanta som vanligt.

I MittKanta kan du också kontrollera om informationen redan har markerats som mottagen. Markeringen och datum visas i MittKanta under Hantering av användningen av uppgifter.

Markeringen att du har läst informationen visas i MittKanta också om du har fått informationen i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården.

Efter att du markerat att du fått informationen om Kanta-tjänsterna

  • kan du om du vill göra ändringar i hur dina hälso- och sjukvårdsuppgifter får användas genom att ge tillstånd för eller meddela förbud mot utlämnande av uppgifter i MittKanta.
  • är din patientinformation tillgänglig i hela Nylands offentliga hälso- och sjukvård i samband med att du får vård.

Läs mer om informationen om Kanta-tjänsterna.

Logga in i MittKanta.

Så här används dina uppgifter i välfärdsområdena

Genom social- och hälsovårdsreformen sammanslås de offentliga tjänstetillhandahållare som tidigare har verkat i regionerna eller landskapen till en enda tjänstetillhandahållare, välfärdsområdet.

I välfärdsområdet finns till exempel ett gemensamt patientregister för hälso- och sjukvården. I registret kombineras patientuppgifterna från de tidigare offentliga tjänstetillhandahållarna i regionen med nya patientuppgifter som uppkommer efter att välfärdsområdet inlett sin verksamhet.

I välfärdsområdena kan dina uppgifter användas på följande sätt:

  • Dina patient- och receptuppgifter inom hälso- och sjukvården kan utnyttjas inom den offentliga hälso- och sjukvården i hela välfärdsområdet i samband med att du får vård.
  • Dina klientuppgifter inom socialvården kan på motsvarande sätt utnyttjas inom hela välfärdsområdet i samband med dina kontakter med socialservicen.

Det här innebär att till exempel den behandlande läkaren i välfärdsområdet kan granska dina patientuppgifter som har registrerats vid olika hälso- och sjukvårdsenheter i välfärdsområdet, förutsatt att din vård förutsätter detta.

Social- och hälsovårdspersonalen kan erbjuda dig bästa möjliga vård och service när den har tillgång till tillräcklig och aktuell information om dig.
 
Vårdpersonalen kan utnyttja dina klient- och patientuppgifter enligt behov som tidigare. Användning av uppgifterna förutsätter alltid en klient- eller vårdrelation och att personen på grund av sina arbetsuppgifter har rätt att använda dina uppgifter.

Så här används dina patientuppgifter i Nyland

Till skillnad från på andra håll i Finland ordnas de offentliga hälsovårdstjänsterna i Nyland av fyra välfärdsområden samt Helsingfors och HUS.

För att dina patientuppgifter ska vara tillgängliga överallt inom den offentliga hälso- och sjukvården i Nyland i samband med att du får vård måste du läsa det nya meddelandet om användningen av uppgifter, det vill säga informationen om Kanta-tjänsterna, och markera att du gjort detta.

På det sättet ser du till att dina patientuppgifter är tillgängliga i Nyland liksom de var innan välfärdsområdena inledde sin verksamhet.

  • Exempel: Du anlitar vanligen en hälsostation i Helsingfors. Din behandling kräver också besök hos HUS. Om du har läst den nya informationen om Kanta-tjänsterna och markerat att du gjort detta, kan läkaren vid HUS i samband med vården läsa och använda också sådana patientuppgifter om dig som registrerats på din egen hälsostation.

Om du inte vill att dina patientuppgifter ska lämnas ut i Nyland kan du begränsa utlämnandet genom att meddela förbud mot utlämnande.

  • Exempel: Om du till exempel har meddelat förbud som avser ett enskilt besök på hälsostationen och du senare besöker HUS, kan den behandlande läkaren inte se uppgifterna om besöket på hälsostationen.

MittKanta kan användas av alla som bor i välfärdsområdena

I MittKanta kan du sköta dina egna hälso- och sjukvårdsärenden. Där ser du dina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter och dina receptuppgifter också när du har vårdats i ett annat välfärdsområde eller inom den privata hälso- och sjukvården.

Om du flyttar från ett välfärdsområde till ett annat, finns dina uppgifter kvar i MittKanta.

Du kan påverka användningen av dina egna uppgifter genom att ge tillstånd för och meddela förbud mot utlämnande av uppgifter. Du kan ge tillstånd för och, om du vill, meddela förbud mot utlämnande av uppgifter i MittKanta eller under besök hos hälso- och sjukvården.

Du kan även kontrollera om ditt tidigare tillstånd för utlämnande är giltigt och vilka förbud mot utlämnande av uppgifter som är giltiga.

Dessutom kan du kontrollera när du har markerat att du tagit del av informationen om Kanta-tjänsterna eller när du inom hälso- och sjukvården fått de uppgifter som ingår i meddelandet.

Du kan hantera användningen av dina uppgifter i MittKanta under Hantering av användningen av uppgifter.

Bild som visar att dina patient- och receptuppgifter rör sig mellan olika aktörer inom ditt välfärdsområde. Förbud som meddelats tidigare gäller dock inte inom välfärdsområdet. Med tillstånd för utlämnande kan dina uppgifter överföras från ett välfärdsområde till ett annat och till den privata hälso- och sjukvården. Det krävs inget tillstånd för utlämnande för att överföra dina receptuppgifter. Du kan meddela förbud som begränsar utlämnandet av dina uppgifter utanför ditt eget välfärdsområde.
Bild: Så här används dina uppgifter i välfärdsområdena

Läs mer om hur du själv kan påverka utlämnandet av dina uppgifter inom välfärdsområdena:

Läs mer i MittKanta.

Sidan har uppdaterats 22.3.2023