Chatbot-upotus

Chattbotten Kanta-kompis hjälper dig dygnet runt

Chattbotten Kanta-kompis hjälper dig dygnet runt

Kanta-tjänsternas chattbot Kanta-kompis hjälper användarna med frågor som gäller MittKanta och andra Kanta-tjänster.

Kanta-kompis står till tjänst dygnet runt på den här webbplatsen. Chattbotten finns längst ner på sidan.

Vad kan Kanta-kompis svara på?

Kanta-kompis besvarar frågor som gäller till exempel

  • hur man loggar in och använder MittKanta
  • receptförnyelse
  • att sköta ärenden för barn eller vuxna.

Kanta-kompis kan hänvisa dig till rätt sida på kanta.fi där du får mer information om ämnet.

Kanta-kompis har en finskspråkig kollega som heter Kanta-apulainen och betjänar på finska.

Vad kan Kanta-kompis inte svara på?

Chattbotten kan inte ge råd om din personliga situation. Frågor om läkemedel, diagnoser och de anvisningar du fått kan bara besvaras av en yrkesperson inom social- och hälsovården. Om du upptäcker fel eller brister i de uppgifter som visas i MittKanta, ta kontakt direkt med den vårdenhet eller den yrkesperson som du har anlitat. 

Kanta-kompis utvecklas med hjälp av din respons

Du kan ge Kanta-kompis respons om svaren den ger genom att klicka tummen upp eller tummen ner. Din respons hjälper oss utveckla innehållet i Kanta-kompis.

Som avslutning på dialogen kan du också ge fri skriftlig respons. Vi kontrollerar responsen regelbundet.

Kanta-kompis och datasäkerheten

Dialogen med Kanta-kompis sker på en allmän nivå. Av datasäkerhetsskäl ska du inte skriva några personuppgifter i chatten. Chattbotten sparar inga uppgifter om användarna, och dialogerna är anonyma.

 

 

Sidan har uppdaterats 14.6.2024