Chatbot-upotus

Chattbotten Kanta-kompis hjälper dig dygnet runt

Chattbotten Kanta-kompis hjälper dig dygnet runt

Kanta-tjänsternas chattbot Kanta-kompis hjälper användarna med frågor som gäller MittKanta och andra Kanta-tjänster.

Kanta-kompis står till tjänst dygnet runt på den här webbplatsen. Chattbotten finns längst ner på sidan.

Vad kan Kanta-kompis svara på?

Kanta-kompis besvarar frågor som gäller till exempel

  • hur man loggar in och använder MittKanta
  • receptförnyelse
  • att sköta ärenden för barn eller vuxna.

Kanta-kompis kan hänvisa dig till rätt sida på kanta.fi där du får mer information om ämnet.

Kanta-kompis har en finskspråkig kollega som heter Kanta-apulainen och betjänar på finska.

Vad kan Kanta-kompis inte svara på?

Chattbotten kan inte ge råd om din personliga situation. Endast vårdpersonal kan besvara frågor om läkemedel, diagnoser och vårdföreskrifter. Kontakta alltså din egen vårdenhet om det behövs!

Kanta-kompis utvecklas med hjälp av din respons

Du kan ge Kanta-kompis respons om svaren den ger genom att klicka tummen upp eller tummen ner. Din respons hjälper oss utveckla innehållet i Kanta-kompis.

Som avslutning på dialogen kan du också ge fri skriftlig respons. Vi kontrollerar responsen regelbundet.

Kanta-kompis och datasäkerheten

Dialogen med Kanta-kompis sker på en allmän nivå. Av datasäkerhetsskäl ska du inte skriva några personuppgifter i chatten. Chattbotten sparar inga uppgifter om användarna, och dialogerna är anonyma.

 

 

Sidan har uppdaterats 2.4.2024