Information om tjänsterna

Information om tjänsterna

Kanta-tjänsterna producerar digitala tjänster för social- och hälsovården. Vi ser till att våra tjänster är säkra, tillförlitliga och tillgängliga.

Dataskydd

Kanta-tjänsterna garanterar datasäkerheten och dataskyddet för sina tjänster. Dataskyddsbeskrivningar har gjorts för de tjänster där FPA är personuppgiftsansvarig.

Av dataskyddsbeskrivningen framgår vem som ansvarar för behandlingen av personuppgifter för registret i fråga, vilka personuppgifter som finns i registret, för vilket ändamål de används och vart uppgifter regelmässigt lämnas ut samt principerna för dataskydd.

I dataskyddsbeskrivningen finns dessutom information om vilka rättigheter en person har vad gäller uppgifterna i registret och hur han eller hon kan utöva dessa rättigheter.

Kakor

På sidan Kakor finns information om de kakor som används på webbplatsen kanta.fi. Där kan man också ändra sina egna kakinställningar.

Tillgänglighet

I våra tillgänglighetsutlåtanden berättar vi hur tillgängliga våra webbtjänster är, vilka brister som förekommer i tillgängligheten och vad vi gör för att förbättra den.

Sidan har uppdaterats 22.3.2023

Undersidor för delen Information om tjänsterna