Ordlista

Ordlista

Begreppen och termerna i anknytning till de riksomfattande Kanta-tjänsterna används i dokumentering av många olika slag. Ordlistan syftar till att likrikta användningen av termer.

Man kan använda ordlistan bland annat i lagstiftning, definitioner, anvisningar och guider. Dessutom kan man utnyttja ordlistan i funktionella och tekniska specifikationer, datastrukturer och kodsystem samt i kommunikation och utbildningsmaterial.

Sidan har uppdaterats 3.5.2023