Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Frågor och svar om att sköta ärenden för vuxna och barn i Kanta-tjänsterna.

I samband med läkarbesöket ger läkaren dig en patientanvisning, alltså en pappersutskrift som visar vilka läkemedel läkaren utfärdat för dig. En annan person kan ta ut läkemedlen för dig på apoteket, när han eller hon har med sig din patientanvisning eller ditt FPA-kort. En person som bara har ditt FPA-kort med sig på apoteket ska känna till uppgifterna om de läkemedel som ska tas ut. 

Om du vill att en annan person tar ut läkemedel för dig på apoteket, kan du ge personen en elektronisk ärendefullmakt för apotek i e-tjänsten Suomi.fi. Den som tar ut läkemedel med fullmakt ska känna till fullmaktsgivarens personbeteckning.

Läs mer:

Det går inte att ta ut läkemedel för någon annan med ett elektroniskt recept på ett apotek utomlands. Orsaken är teknisk, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna.

För närvarande kan du inte se uppgifter om en annan person på Mina Kanta-sidor, även om du är personens intressebevakare. Intressebevakare kan börja sköta ärenden för sin huvudman på Mina Kanta-sidor, när Suomi.fi-fullmakter ges möjlighet att utnyttja uppgiften om intressebevakning och innehållet i beslutet om intressebevakning.

Om du har fått fullmakt att sköta ärenden som rör personens hälsa ska du vända dig direkt till hälso- och sjukvården eller apoteket.

Läs mer:

En närståendevårdare kan sköta ärenden för vårdtagaren på Mina Kanta-sidor efter att det blivit möjligt att sköta ärenden för en annan myndig person som fyllt 18 år i tjänsten. För att sköta ärenden för någon annan krävs Suomi.fi-fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Samma fullmakt kan också användas för att sköta ärenden via många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

Fullmakten ges i e-tjänsten Suomi.fi och kräver stark autentisering med t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Om en annan person har gett dig fullmakt att sköta hans eller hennes ärenden ska du logga in på Mina Kanta-sidor med dina egna inloggningskoder. Välj länken Sköta ärenden för andra och sedan den person vars ärenden du vill sköta.

Läs mer:

Vårdnadshavarna ser uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga barn som är över 10 år införs successivt från och med 1.10.2020.

Du kan se barnets uppgifter genom att logga in på Mina Kanta-sidor med dina egna koder och välja länken Mitt barns uppgifter uppe till höger.

Läs mer:

På Mina Kanta-sidor kan en minderårig

  • se recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
  • begära att få ett recept förnyat.

För att kunna logga in på Mina Kanta-sidor behöver den minderåriga ett eget identifikationsmedel. 

Läs mer:

Möjligheten att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för barn som är över 10 år införs successivt från och med 1.10.2020. Uppgifterna om barn över 10 år kan visas för föräldrarna på Mina Kanta-sidor efter att hälso- och sjukvårdsorganisationen där barnet fått vård har gjort de nödvändiga ändringsarbetena i sitt patientdatasystem. Ändringsarbetena fortskrider i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

Om du inte ser uppgifter om ditt barn över 10 år kan orsaken vara något av följande:

  • ditt barn har bedömts ha beslutsförmåga och har begärt att uppgifterna döljs för vårdnadshavarna
  • bedömning av beslutsförmågan har inte dokumenterats, eftersom det inte är möjligt i den ifrågavarande hälso- och sjukvårdsorganisationens patientdatasystem.

Gamla uppgifter kommer inte heller i fortsättningen att visas för vårdnadshavarna. Med gamla uppgifter avses uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna efter att den minderåriga fyllt 10 år, men som har sparats innan ändringen i skötsel av ärenden för minderåriga har genomförts i patientdatasystemet.

Läs mer:

Samtycke på Mina Kanta-sidor till att receptuppgifter lämnas ut till ett apotek i ett annat land har slopats den 1 januari 2023. En minderårig kan hämta ut läkemedel på ett utländskt apotek. Den minderåriga måste dock själv hämta ut läkemedlen på apoteket. Det är också möjligt att expediera läkemedlet på ett utländskt apotek om vårdnadshavaren är med barnet på apoteket. Det är ännu inte möjligt att sköta ärenden för en annans räkning på apotek i utlandet.