Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Frågor och svar om att sköta ärenden för vuxna och barn i Kanta-tjänsterna.

I samband med läkarbesöket ger läkaren dig en patientanvisning, alltså en pappersutskrift som visar vilka läkemedel läkaren utfärdat för dig. En annan person kan ta ut läkemedlen för dig på apoteket, när han eller hon har med sig din patientanvisning eller ditt FPA-kort. En person som bara har ditt FPA-kort med sig på apoteket ska känna till uppgifterna om de läkemedel som ska tas ut. 

Läs mer:

Det går inte att ta ut läkemedel för någon annan med ett elektroniskt recept på ett apotek utomlands. Orsaken är teknisk, eftersom uppgifter om saken inte kan förmedlas elektroniskt mellan länderna.

För närvarande kan du inte se uppgifter om en annan person på Mina Kanta-sidor, även om du är personens intressebevakare.

Om du har fått fullmakt att sköta ärenden som rör personens hälsa ska du vända dig direkt till hälso- och sjukvården eller apoteket, och därifrån kan du få en receptsammanställning.

Läs mer:

På Mina Kanta-sidor går det för närvarande att se sina egna uppgifter och uppgifter om barn under 10 år som man har vårdnaden om. I andra fall går det inte att se en annan persons uppgifter.

Läs mer:

Vårdnadshavarna ser uppgifter om sina barn under 10 år på Mina Kanta-sidor. Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga barn som är över 10 år införs successivt från och med 1.10.2020.

Du kan se barnets uppgifter genom att logga in på Mina Kanta-sidor med dina egna koder och välja länken Mitt barns uppgifter uppe till höger.

Läs mer:

På Mina Kanta-sidor kan en minderårig

  • se recept och hälso- och sjukvårdsuppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna från och med 1.8.2016
  • begära att få ett recept förnyat.

För att kunna logga in på Mina Kanta-sidor behöver den minderåriga ett eget identifikationsmedel. 

Läs mer:

Möjligheten att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för barn som är över 10 år införs successivt från och med 1.10.2020. Om du inte ser uppgifter om ditt barn över 10 år kan orsaken vara något av följande:

  • ditt barn har bedömts ha beslutsförmåga och har begärt att uppgifterna döljs för vårdnadshavarna
  • uppgifterna har dokumenterats före 1.10.2020
  • bedömning av beslutsförmågan har inte dokumenterats, eftersom det inte är möjligt i den ifrågavarande hälso- och sjukvårdsorganisationens patientdatasystem.

Patientlagen reglerar föräldrarnas rätt att få tillgång till en minderårigs uppgifter, så att den minderårigas rätt att sköta ärenden självständigt och konfidentiellt inom hälso- och sjukvården samtidigt säkerställs. 

Enligt patientlagen har en minderårig alltid rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare, om den minderåriga vid vårdbesöket har bedömts ha förmåga att fatta beslut om vården. 

Läs mer:

Vårdnadshavaren kan inte ta ut läkemedel för sitt barn med ett elektroniskt recept på ett apotek utomlands, eftersom en person under 18 år inte kan ge sitt samtycke på Mina Kanta-sidor. Det här är ännu inte möjligt, eftersom begreppet minderårigs ärenden ännu inte har definierats på internationell nivå.

Om en minderårig akut behöver läkemedel utomlands ska man vända sig till den lokala hälso- och sjukvården.