Dataskydd och informationssäkerhet i samband med Kanta-tjänsterna

Dataskydd och informationssäkerhet i samband med Kanta-tjänsterna

Frågor och svar om dataskyddet och informationssäkerheten i Kanta-tjänsterna.

Dataskyddet inom hälso- och sjukvårdstjänsterna planeras, utvecklas och övervakas på många olika sätt. Syftet med dataskyddet är att visa när och under vilka förutsättningar dina uppgifter kan behandlas. 

I tjänsten Mina Kanta-sidor ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina receptuppgifter eller hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Om du vill ha logguppgifter över behandlingen av dina patientuppgifter ska du vända dig till den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som har upprättat de aktuella patientuppgifterna eller till vilken dina patientuppgifter har lämnats ut.

FPA kan inte lämna ut logguppgifter, utan enligt lagen är det tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården som ska göra det.

Läs mer:

Av integritetsskäl är namnen på de yrkesutbildade personer som läst uppgifterna inte utsatta på Mina Kanta-sidor. Begränsningen grundar sig på receptlagen och klientuppgiftslagen.

Sidan har uppdaterats 28.01.2021