Dataskydd och informationssäkerhet i samband med Kanta-tjänsterna

Dataskydd och informationssäkerhet i samband med Kanta-tjänsterna

Frågor och svar om dataskyddet och informationssäkerheten i Kanta-tjänsterna.

Dataskyddet inom hälso- och sjukvårdstjänsterna planeras, utvecklas och övervakas på många olika sätt. Syftet med dataskyddet är att visa när och under vilka förutsättningar dina uppgifter kan behandlas. 

I tjänsten Mina Kanta-sidor ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som har behandlat dina receptuppgifter eller hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

Om du vill ha logguppgifter över behandlingen av dina patientuppgifter ska du vända dig till den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som har upprättat de aktuella patientuppgifterna eller till vilken dina patientuppgifter har lämnats ut.

FPA kan inte lämna ut logguppgifter som gäller patientuppgifter, utan enligt lagen är det tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården som ska göra det.

Läs mer:

Av integritetsskäl är namnen på de yrkesutbildade personer som läst uppgifterna inte utsatta på Mina Kanta-sidor. Begränsningen grundar sig på receptlagen och klientuppgiftslagen.

Sidan har uppdaterats 28.01.2021