Tillstånd för utlämnande och förbud

Tillstånd för utlämnande och förbud

Frågor och svar om tillstånd för utlämnande och förbud.

Vi uppdaterar som bäst innehållet på denna sida.

 

Med tillstånd för utlämnande kan du påverka hur dina uppgifter används. Det finns separata tillstånd för utlämnande för patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och för klientuppgifter inom socialvården.

När du ger tillstånd för utlämnande av dina uppgifter kan olika tjänstetillhandahållare använda dina uppgifter när du får vård. Utan tillstånd för utlämnande får dina uppgifterna användas bara av den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som har registrerat uppgifterna.

När du gett tillstånd för utlämnande kan dina uppgifter lämnas ut från Kanta-tjänsterna exempelvis

  • mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården
  • mellan offentliga och privata tjänstetillhandahållare inom socialvården
  • mellan olika välfärdsområden.

Tillståndet för utlämnande täcker också uppgifter som sparas efter att du gett tillståndet. Tillståndet för utlämnande gäller inte receptuppgifter.

Om utlämnande av uppgifter i situationer med köpta tjänster kan du läsa på sidan Tillstånd för utlämnande inom socialvården.

Du kan ge tillstånd för utlämnande i MittKanta eller vid en hälsovårdsenhet som använder Kanta-tjänsterna. Det finns separata tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och för utlämnande av klientuppgifter inom socialservicen. Du kan också ge tillstånd för utlämnande av patientuppgifter när du besöker hälso- och sjukvården.

I MittKanta kan du ge tillstånd för utlämnande i avsnittet Hantering av användningen av uppgifter. Där finns separata punkter för tillstånden för utlämnande av patientuppgifter och tillstånden för utlämnande av klientuppgifter inom socialservicen.  

 

 

Det enklaste sättet att uppdatera ett tillstånd för utlämnande som du gett tidigare är att göra det i MittKanta.

1. Logga in i MittKanta.

2. I MittKanta öppnas ett nytt fönster med information om hur dina uppgifter används inom social- och hälsovården. Markera det här meddelandet, det vill säga informationen om Kanta-tjänsterna, som mottaget genom att kryssa i rutan. När du har gjort det kan du använda MittKanta. Om du redan har markerat informationen den 30 november 2023 eller senare får du inget meddelande.

3. Om du har gett ett tillstånd för utlämnande tidigare visas på ingångssidan i MittKanta ett meddelande där du uppmanas att uppdatera tillståndet.

4. Klicka på länken i meddelandet för att uppdatera ditt tillstånd för utlämnande.

Om du har minderåriga barn eller sköter ärenden med fullmakt för en myndig persons räkning kan du också uppdatera deras tillstånd för utlämnande.

Ett annat alternativ är att du uppdaterar tillståndet senare när du uppsöker hälso- och sjukvården. Det här är möjligt när den aktuella vårdorganisationen har gjort de nödvändiga ändringarna i sina informationssystem.

I MittKanta kan du när som helst återkalla ett tillstånd för utlämnande. Det finns separata tillstånd för utlämnande av patientuppgifter inom hälso- och sjukvården och för utlämnande av klientuppgifter inom socialservicen. Ett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter kan du också återkalla när du anlitar hälso- och sjukvården.

Om du återkallar ett tillstånd för utlämnande av patientuppgifter eller klientuppgifter inom socialservicen kommer olika tjänstetillhandahållare inte åt dina uppgifter och kan inte använda dem. Uppgifterna visas dock vid den enhet som vårdade dig.

 

Förbud mot utlämnande av uppgifter kan meddelas i MittKanta i avsnittet Hantering av användningen av uppgifter.

Om du inte använder MittKanta kan du meddela förbud mot utlämnande av patientuppgifter också hos en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som använder Kanta-tjänsterna.

Observera att du inte kan förbjuda att uppgifter används internt av samma tjänstetillhandahållare, till exempel inom ett välfärdsområde eller vid en privat läkarcentral.

Du kan förhindra att ett recept visas inom hälso- och sjukvården och på apoteket genom att meddela ett förbud mot detta i MittKanta. Om du inte använder MittKanta kan du meddela förbud mot utlämnande av patientuppgifter också hos en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som använder Kanta-tjänsterna.

Trots förbudet kan den som förskrivit receptet och den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som lagrat receptet se uppgifterna i receptet. Recept som skrivits ut tidigare av en organisation inom den offentliga hälso- och sjukvården och för vilka visningsförbud gäller kan ses inom hela välfärdsområdet.

Uppgifter om recept med förbud lämnas dock inte ut till ett annat välfärdsområde eller till den privata hälso- och sjukvården. Om du har förbjudit att ett recept visas, behöver du en patientanvisning eller en sammanfattning där receptet ingår när du hämtar ut läkemedlet på apoteket. Utan patientanvisning eller sammanfattning kan apoteket inte expediera ditt läkemedel.

Visningen av vissa recept kan dock inte förbjudas. Läs mer på sidan förbud mot utlämnande av receptuppgifter

Förbud som gäller enskilda servicehändelser, exempelvis besöksspecifika förbud, som meddelats före 1.1.2023, fungerar på samma sätt inom alla välfärdsområden. De förhindrar att uppgifter lämnas ut till en annan tjänstetillhandahållare, men inte att uppgifterna används inom hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet.

Om du före 1.1.2023 har meddelat ett tjänstetillhandahållar- eller registerspecifikt förbud, dvs. om du t.ex. har förbjudit utlämnandet av en hälsocentrals alla uppgifter, förhindrar förbudet utlämnande av uppgifterna till en annan tjänstetillhandahållare eller ett annat register.

Nedan berättar vi mer om hur ett gammalt förbud riktat mot en tjänstetillhandahållares register fungerar inom ditt välfärdsområde.

Inom vilka områden omfattar ett gammalt förbud riktat mot en tjänstetillhandahållare inte nya patientuppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet?

Inom de flesta välfärdsområden gäller ett sådant tillhandahållarspecifikt förbud som en medborgare meddelat innan välfärdsområdet inlett sin verksamhet inte patientregister inom det nya välfärdsområdet. Om medborgaren vill att de uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet inte utlämnas till en annan tjänstetillhandahållare måste han eller hon meddela ett nytt förbud riktat mot välfärdsområdets register.

Detta gäller för följande välfärdsområden:

Norra Österbotten, Lappland, Päijänne-Tavastland, Östra Nyland, Mellersta Finland, Birkaland. Södra Österbotten, Norra Savolax, Egentliga Tavastland, Västra Nyland, Egentliga Finland, Norra Karelen, Satakunta, Södra Savolax, Vanda och Kervo.

Exempel:

En medborgare har innan välfärdsområdena inledde sin verksamhet meddelat ett tjänstetillhandahållarspecifikt förbud mot social- och hälsovården i Jyväskylä. Detta förbud förhindrar inte att uppgifterna används inom hälso- och sjukvården i Mellersta Finlands välfärdsområde från och med 1.1.2023.

Det förbud som medborgaren tidigare har meddelat mot social- och hälsovården i Jyväskylä förhindrar dock att de uppgifter som uppkommit under den tid som social- och hälsovården i Jyväskylä verkat visas för aktörer inom den privata hälso- och sjukvården eller i ett annat välfärdsområde.

Om medborgaren vill förbjuda utlämnandet av de uppgifter som uppkommer inom det kommande välfärdsområdet måste han eller hon meddela förbud riktat mot patientregistret hos Mellersta Finlands välfärdsområde. Till detta register hör registren hos alla de tjänstetillhandahållare som gått ihop till välfärdsområdet.

Det nya förbud som medborgaren meddelar riktat mot patientregistret hos Mellersta Finlands välfärdsområde täcker utöver social- och hälsovården i Jyväskylä också de gamla patientuppgifter som registrerats till exempel inom områdets specialsjukvård vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och vården och omsorgen i Äänekoski.

Inom vilka områden gäller ett gammalt förbud riktat mot tjänstetillhandahållaren nya patientuppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet?

Inom vissa välfärdsområden gäller ett tjänstetillhandahållarspecifikt förbud som medborgaren har meddelat före välfärdsområdet inleder sin verksamhet också i fortsättningen de uppgifter som uppkommer inom välfärdsområdet. Dessa välfärdsområden är: Mellersta Österbotten, Mellersta Nyland, Kajanaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten och HUS.

Exempel:

En medborgare har ett gammalt förbud som gäller registret vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. När välfärdsområdet inleder sin verksamhet gäller detta förbud också patientregistret hos Mellersta Österbottens välfärdsområde. Medborgarens uppgifter som uppkommit under tiden med Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun och inom välfärdsområdet utlämnas inte till andra offentliga tjänstetillhandahållare eller till den privata hälso- och sjukvården.

Sidan har uppdaterats 29.12.2023