Samtycken och förbud

Samtycken och förbud

Frågor och svar om samtycken och förbud.

Genom samtycke kan du som patient påverka hur dina uppgifter används.

Om du ger ditt samtycke till användning av patientuppgifter, kan dina uppgifter som sparats i Patientdataarkivet användas för din vård mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Då kan uppgifterna utnyttjas av alla tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som använder Patientdataarkivet.

Samtycket omfattar också uppgifter som sparas efter att du gett ditt samtycke.

Du kan ge ditt samtycke till utlämnande av uppgifter på Mina Kanta-sidor eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som redan har anslutit sig till Patientdataarkivet.

Om du vill ta ut receptbelagda läkemedel i Europa med ett elektroniskt recept, kan samtycke till att uppgifter lämnas ut till apotek i andra europeiska länder bara ges på Mina Kanta-sidor.

Du kan återkalla samtycket när som helst på Mina Kanta-sidor eller inom hälso- och sjukvården.

Om du återkallar ditt samtycke till utlämnande av dina patientuppgifter, kan dina uppgifter som sparats i Patientdataarkivet inte användas för din vård mellan olika tjänstetillhandahållare. Uppgifterna visas ändå vid den enhet där du fått vård.
 

Samtycke till utlämnande av uppgifter påverkar inte visningen av uppgifter på Mina Kanta-sidor.

Besöket kan ha gjorts innan hälso- och sjukvårdsenheten anslöt sig till Kanta-tjänsterna, och då har uppgifterna inte dokumenterats på Mina Kanta-sidor. Gamla patientuppgifter sparas inte i arkivet. 

Arkiveringen av patientuppgifter utvidgas successivt, och därför kan det hända att inte alla uppgifter om din vård visas på Mina Kanta-sidor.

Om inga uppgifter visas kan det också bero på att man ännu inte har hunnit godkänna eller spara uppgifterna inom hälso- och sjukvården. Hur lång tid det tar innan uppgifterna lagras i Patientdataarkivet varierar i olika organisationer. 

Om du inte ser uppgifter om din vård på Mina Kanta-sidor inom skälig tid, kan du vända dig till den hälso- och sjukvårdsenhet där du fått vård för att få närmare information.
 

Du kan hantera förbuden mot utlämnande av dina hälso- och sjukvårdsuppgifter på Mina Kanta-sidor, under Samtycke och förbud.

Om du inte använder Mina Kanta-sidor kan du meddela förbud hos en tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som redan har anslutit sig till Patientdataarkivet.

Du kan återkalla förbudet när som helst på Mina Kanta-sidor eller inom hälso- och sjukvården.
 

På Mina Kanta-sidor, under Samtycke och förbud, kan du förbjuda att dina recept visas på apoteket och inom hälso- och sjukvården. Trots förbudet kan receptuppgifterna ses av den person som utfärdat receptet. 

Om du har förbjudit att ett recept visas, behöver du patientanvisningen för läkemedlet i fråga eller en receptsammanställning när du besöker apoteket. Utan patientanvisning eller receptsammanställning kan apoteket inte expediera läkemedlet.

Uppgifter som lagrats i Patientdataarkivet kan inte raderas, om det inte är fråga om en felaktig uppgift. 

I vissa fall kan hälso- och sjukvården emellertid på patientens begäran fördröja visningen av vissa patientuppgifter för patienten själv i tjänsten Mina Kanta-sidor. Också fördröjda uppgifter lagras dock i Patientdataarkivet och visas via det för tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården, om patienten har gett sitt samtycke och inte har förbjudit att uppgifterna lämnas ut. Fördröjning förhindrar att uppgifterna visas på Mina Kanta-sidor.

Sidan har uppdaterats 09.08.2021