Terveystiedot

Terveystiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Kanta-palveluiden terveystiedoista.

Käyntisi voi olla ajalta ennen terveydenhuollon yksikön liittymistä Kanta-palveluihin, jolloin tietoja ei ole kirjattu Omakantaan. Vanhoja potilastietoja ei tallenneta arkistoon. 

Potilastietojen arkistointi laajenee vaiheittain, jolloin kaikki hoitotietosi eivät välttämättä ole nähtävissä Omakannassa.

Jos mitään tietoja ei näy, se voi johtua myös siitä, että tietoja ei ole ehditty vielä hyväksyä tai tallentaa terveydenhuollossa. Potilastietojen arkistoon tallentumisen viive vaihtelee organisaatioittain. 

Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Laboratoriotulokset näkyvät Omakannassa Terveystiedot-osion alla. Tulokset eivät näy näytteenottopäivän kohdalla, vaan sen palvelutapahtuman päiväyksellä, johon tutkimukset liittyvät. Jos laboratoriotutkimus on tilattu kestolähetteellä, kaikki tulokset löytyvät sillä päivämäärällä, jolloin lähete on tehty. Tietojen tallentamisessa Potilastiedon arkistoon voi myös ilmetä viivettä. Viive vaihtelee eri organisaatioissa.

Kestolähete voi olla myös ajalta ennen Kanta-palveluihin liittymistä, jolloin tietoja ei kirjattu Omakantaan.

On myös mahdollista, että hoitava lääkäri haluaa käydä tulokset läpi kanssasi ennen niiden näyttämistä Omakannassa.

Jos hoitotietoja ei näy Omakannassa kohtuullisen ajan kuluessa, voit pyytää lisätietoa sinua hoitaneesta terveydenhuollon yksiköstä.

Näet Omakannassa tietoja sen jälkeen, kun sinua hoitanut terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon ja aloittanut potilastietojen tallentamisen sinne.

Omakannassa ei näytetä potilastietoja, jotka on kirjattu potilastietojärjestelmään ennen kuin terveydenhuollon toimintayksikkö on liittynyt Potilastiedon arkistoon.

Omakannasta näet ne rokotustiedot, jotka on kirjattu sen jälkeen, kun terveydenhuollon yksikkö on liittynyt Kanta-palveluihin. 

Tulevaisuudessa rokotustiedot näytetään Omakannassa yhdellä sivulla. Tällä hetkellä löydät kirjatut rokotustietosi Terveystiedot-sivulta alasvetovalikosta Rokotukset ja Hae käynnit.

Omakannassa voit tallentaa hoitotahtosi ja elinluovutustahtosi. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.

Sivua päivitetty 29.01.2021