Kanta-palvelujen sanasto

Kanta-palvelujen sanasto

Kanta-palveluihin liittyviä käsitteitä ja termejä käytetään monenlaisessa dokumentaatiossa. Sanastolla pyritään yhdenmukaistamaan termien käyttöä.

Sanastoa voi hyödyntää esimerkiksi lainsäädännössä, määräyksissä, ohjeissa ja oppaissa. Lisäksi sanastosta on hyötyä toiminnallisissa ja teknisissä vaatimusmäärityksissä, tietorakenteissa ja koodistoissa sekä viestinnässä ja koulutusmateriaaleissa

Sivua päivitetty 3.5.2023