Luovutuslupa ja kiellot

Luovutuslupa ja kiellot

Kysymyksiä ja vastauksia luovutusluvasta ja kielloista.

Luovutusluvalla voit vaikuttaa tietojesi käyttöön. Terveydenhuollon potilastiedoille ja sosiaalipalvelujen asiakastiedoille on omat luovutuslupansa.

Kun annat luovutusluvan tietojesi käyttämiseen, eri palvelunantajat voivat hyödyntää tietojasi sinua hoitaessaan. Ilman luovutuslupaa tietojasi voi käyttää vain se terveydenhuollon palvelunantaja, joka ne on kirjannut.

Kun olet antanut luovutusluvan, tietojasi voidaan luovuttaa Kannasta esimerkiksi

  • julkisten ja yksityisten terveydenhuollon palvelunantajien välillä
  • julkisten ja yksityisten sosiaalihuollon palvelunantajien välillä
  • eri hyvinvointialueiden välillä.

Luovutuslupa kattaa myös luvan antamisen jälkeen tallennettavat tiedot. Luovutuslupa ei koske reseptien tietoja.

Tietojen luovuttamisesta ostospalvelutilanteissa voit lukea Sosiaalihuollon luovutuslupa -sivulta.

Voit antaa luovutusluvan OmaKannassa tai terveydenhuollon yksikössä, joka käyttää Kanta-palveluja. Terveydenhuollon potilastiedoille ja sosiaalipalvelujen asiakastiedoille on omat luovutuslupansa. Potilastietojen luovutusluvan voit antaa myös terveydenhuollossa asioidessasi.


OmaKannassa voit antaa luovutusluvat osiossa Tietojen käytön hallinta. Potilastietojen ja sosiaalipalvelujen asiakastietojen luovutusluville on omat kohtansa.

Voit päivittää aiemmin antamasi luovutusluvan kätevimmin OmaKannassa.

1. Kirjaudu OmaKantaan.

2. OmaKannassa avautuu uusi ikkuna, jossa kerrotaan, miten tietojasi käytetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuittaa tämä ilmoitus eli Kanta-informointi vastaanotetuksi laittamalla rasti ruutuun. Kuittauksen jälkeen voit asioida OmaKannassa. Jos olet jo kuitannut informoinnin 30.11.2023 tai sen jälkeen, tätä ilmoitusta ei tule.

3. Jos olet antanut aiemmin luovutusluvan, OmaKannan etusivulla näkyy ilmoitus, jossa sinua kehotetaan päivittämään luovutuslupa.

4. Siirry ilmoituksessa näkyvästä linkistä päivittämään luovutuslupasi.

Jos sinulla on alaikäisiä lapsia tai asioit valtuudella toisen täysi-ikäisen henkilön puolesta, voit päivittää myös heidän luovutuslupansa.

Toinen vaihtoehto on, että päivität luovutusluvan myöhemmin terveydenhuollossa. Tämä on mahdollista sitten, kun kyseinen terveydenhuollon organisaatio on tehnyt tietojärjestelmiinsä tarvittavat muutokset.

Voit perua luovutusluvan milloin tahansa OmaKannassa. Terveydenhuollon potilastiedoille ja sosiaalipalvelujen asiakastiedoille on omat luovutuslupansa. Potilastietojen luovutusluvan voit perua myös terveydenhuollossa asioidessasi

Jos perut potilastietojesi tai sosiaalipalvelujen asiakastietojesi luovutusluvan, Kanta-palveluun tallennettuja tietojasi ei voida käyttää eri palvelunantajien välillä. Tiedot näkyvät kuitenkin sinua hoitaneessa yksikössä.

Tietojen luovuttamisen kieltoja voi tehdä OmaKannassa osiossa Tietojen käytön hallinta.

Jos et käytä OmaKantaa, voit tehdä potilastietojen kieltoja myös sellaisen terveydenhuollon palvelunantajan luona, joka käyttää Kanta-palveluja.

Huomioithan, että tietojen hyödyntämistä saman palvelunantajan, esimerkiksi hyvinvointialueen tai yksityisen lääkärikeskuksen, sisällä ei voi kieltää.

 

Voit estää reseptin näkymisen terveydenhuollossa ja apteekissa asettamalla siihen kiellon OmaKannassa. Voit pyytää myös sinua hoitavaa ammattihenkilöä kirjaamaan kiellon potilastietojärjestelmän kautta. Jos et käytä OmaKantaa, voit tehdä potilastietojen kieltoja myös sellaisen terveydenhuollon palvelunantajan luona, joka käyttää Kanta-palveluja.

Kiellosta huolimatta reseptin kirjoittanut henkilö ja reseptin tallentanut terveydenhuollon palvelunantaja näkevät reseptin tiedot. Julkisessa terveydenhuollon organisaatiossa aiemmin määrätty kielletty resepti on nähtävissä koko hyvinvointialueella.

Kiellettyjen reseptien tietoja ei kuitenkaan luovuteta toiselle hyvinvointialueelle tai yksityiseen terveydenhuoltoon. Jos olet kieltänyt reseptin näkymisen, tarvitset apteekissa asioidessasi kyseisestä lääkkeestä potilasohjeen tai yhteenvedon. Ilman potilasohjetta tai yhteenvetoa apteekki ei voi toimittaa lääkettäsi.

Tiettyjen reseptien näkymistä ei voi kuitenkaan kieltää. Lue lisää Reseptitietojen luovutuskielto -sivulta.

Palvelutapahtumakohtaiset kiellot, esimerkiksi käynnin kiellot, jotka olet asettanut ennen 1.1.2023, toimivat samalla tavalla kaikilla hyvinvointialueilla. Ne estävät tietojen luovuttamisen toiselle palvelunantajalle, mutta eivät tietojen käyttöä hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

Jos olet ennen 1.1.2023 asettanut palvelunantaja- eli rekisterikohtaisen kiellon, eli olet kieltänyt esimerkiksi terveyskeskuksen kaikki tiedot, kielto estää tietojen luovuttamisen toiselle palvelunantajalle tai toiseen rekisteriin.

Alla kerromme tarkemmin, miten vanha palvelunantajan rekisteriin kohdistuva kielto toimii sinun hyvinvointialueellasi.

Millä alueilla vanha palvelunantajaan kohdistuva kielto ei kata hyvinvointialueella syntyviä uusia potilastietoja?

Useimmilla hyvinvointialueilla palvelunantajakohtainen kielto, jonka kansalainen on asettanut ennen hyvinvointialueen aloittamista, ei kata uutta hyvinvointialueen potilasrekisteriä. Jos kansalainen haluaa, ettei hyvinvointialueella syntyviä tietoja luovuteta toisille palvelunantajille, pitää hänen asettaa hyvinvointialueen rekisteriä kohtaan uusi kielto.

Tämä pätee seuraaviin hyvinvointialueisiin:

Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Päijät-Häme, Itä-Uusimaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Kanta-Häme, Länsi-Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Karjala, Satakunta, Etelä-Savo, Vantaa ja Kerava

Esimerkki:

Kansalainen on tehnyt ennen hyvinvointialueiden aloittamista palvelunantajakohtaisen kiellon Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimea kohtaan. Tämä kielto ei estä tietojen hyödyntämistä 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollossa.

Kansalaisen aiemmin tekemä Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimea koskeva kielto estää kuitenkin Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimen aikana syntyneiden tietojen näkymisen yksityiselle terveydenhuollon toimijalle tai toiselle hyvinvointialueelle.

Jos kansalainen haluaa kieltää tulevat hyvinvointialueen aikana syntyvät tiedot, pitää hänen kieltää Keski-Suomen hyvinvointialueen potilasrekisteri. Tähän rekisteriin kuuluvat kaikki palvelunantajien rekisterit, jotka ovat yhdistyneet hyvinvointialueeseen.

Tällöin uusi kielto, jonka kansalainen tekee Keski-Suomen hyvinvointialueen potilasrekisteriin, kattaa Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimen lisäksi esimerkiksi alueen erikoisairaanhoidon KSSHP:n ja Äänekosken perusturvan tallentamat vanhat potilastiedot.

Millä alueilla vanha palvelunantajaan kohdistuva kielto kattaa hyvinvointialueella syntyvät uudet potilastiedot?

Osalla hyvinvointialueista palvelunantajakohtainen kielto, jonka kansalainen on asettanut ennen hyvinvointialueen aloittamista, kattaa jatkossa myös hyvinvointialueella syntyvät tiedot. Näitä hyvinvointialueita ovat: Keski-Pohjanmaa, Keski-Uusimaa, Kainuu, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa sekä HUS.

Esimerkki:

Kansalaisella on vanha Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten terveydenhuollon rekisteriä koskeva kielto. Hyvinvointialueiden aloittaessa tämä kielto kattaa myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilasrekisterin. Kansalaisen Soiten aikaisia ja hyvinvointialueella syntyneitä tietoja ei luovuteta muille julkisille palvelunantajille tai yksityiseen terveydenhuoltoon.

 

Sivua päivitetty 27.11.2023